Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
De Questie verwerkingsopdrachten
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
De Questie verwerkingsopdrachten PDF Print Email
Written by   

De Radboud Universiteit Nijmegen en de GGD Rivierenland zijn – zo meldt het Reformatorisch Dagblad op 20 augustus 2007 - een groot onderzoek gestart naar de redenen die ouders in de (bevindelijk) gereformeerde gezindte aandragen voor het niet inenten van hun kinderen. Helma Ruijs, arts infectieziekten, zal in dit promotieonderzoek proberen in beeld te brengen welke medische, sociale en religieuze factoren van invloed zijn bij de beslissing om deze kinderen al dan niet te laten vaccineren. Daarnaast wil ze ook onderzoeken hoe ouders eventueel te overtuigen zijn om wel tot inenting over te gaan. Het Reformatorisch Dagblad spreekt zich positief uit over eerlijk onderzoek, omdat het bijvoorbeeld karikaturen kan rechtzetten. Het dagblad geeft in zijn commentaar evenwel een drietal bezwaren:

  1. het onderzoek is overbodig, omdat er al eerder dergelijke onderzoeken zijn gedaan waarmee de diverse motieven in kaart zijn gebracht
  2. wanneer duidelijk wordt dat de doelstelling van het onderzoek is om tegenstanders van vaccinatie van mening te laten veranderen, dan zal bij hen de bereidheid om aan het onderzoek mee te werken kleiner worden
  3. ouders die zich zullen laten overhalen kunnen later in gewetensnood komen

Dit bericht en commentaar maken duidelijk dat het om een gevoelige problematiek gaat, zeker wanneer het religieuze lagen raakt.

  • Hoe kijk jij aan tegen het al dan niet inenten van jonge kinderen? Vind je dat er sprake is van ‘religieus geweld’, wanneer ouders inenten bewust nalaten? Waarom wel/niet?
  • Het Reformatorisch Dagblad stelt kritische vragen bij het aangekondigde onderzoek. Heeft het dagblad niet groot gelijk wanneer zij bezwaar maakt tegen de kennelijke bedoeling om tegenstanders van vaccinatie onder druk te zetten met de onderzoeksresultaten in de hand? Wordt hier de wetenschap misbruikt om religieuze overtuigingen uit te bannen? Geef gemotiveerd je mening over deze bezwaren.
  • In de inleiding wordt een aantal voorbeelden genoemd over het mogelijk gewelddadig karakter van christelijke, islamitische of joodse religie. Geef zelf ook voorbeelden van geweld dat religieus wordt gelegitimeerd.
  • Ook de rede lijkt een gewelddadige trek te hebben. Geef voorbeelden van ‘redelijk’ geweld.
  • In het artikel wordt een viertal posities beschreven over de verhouding tussen rede en religie, moraal en geweld. Ga na of er nog andere posities zijn te bedenken en beschrijf deze.
  • Welke van de vier in het artikel beschreven posities spreken je aan of juist niet? Geef je mening over de opvattingen en expliciteer daarbij je eigen vooronderstellingen.
  • In de tekst is een aantal keer aan het bijbelse verhaal van Abraham en Izaak gerefereerd. Welke uitleg van het verhaal vind je het meest overtuigend en waarom?


Deze verwerkingsvragen horen bij het artikel "Rede en religie, moraal en geweld", van Pieter Vos en Ieke Haarsma, uit het zomernummer van 2007. Klik hier om naar het artikel te gaan.
 
Sophie