Sophia Brahe

Willem J. Ouweneel

In vroeger tijden kregen de mannen de eer voor hun werk, zonder dat vermeld werd dat een vrouw een niet onaanzienlijke bijdrage daartoe geleverd had. Sophia Brahe (ca. 1559-1643), de veel jongere zuster van de vermaarde Deense astronoom Tycho Brahe (1546-1601) was er zo één. Sophia en Tycho waren kinderen van Otte Brahe, ‘rijksraad’ van de koning van Denemarken en van hoge adellijke afkomst. Zo hoog dat de familie het beneden Tycho’s waardigheid vond dat […]

Van klimaatreligie naar groen geloven

Op 9 maart organiseerden ForumC en Trouw het Nationaal Religiedebat over ‘Religie, klimaat en klimaatreligie’. Een van de sprekers was Embert Messelink. Hij betoogde dat christenen de klimaatproblematiek moeten verbinden met de kern van hun geloof. Hij werkte zijn bijdrage uit voor Soφie. Ooit trof ik midden op het Kootwijkerzand op de Veluwe een kleine heivlinder aan. Ik was naar die zeldzame vlinder op zoek, maar had niet verwacht hem te zullen vinden. Hij is […]

Hek. Ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied

Boeren en natuurbeschermers staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. In het boek Hek bespreekt Martin Drenthen de morele opvattingen achter dit debat. Hij pleit voor een model waarin verschillende waardeperspectieven naast elkaar bestaan. Roel Jongeneel bespreekt het boek en gaat in gesprek met de auteur. “Het stormt in het Nederlandse landschap. In de discussie over de inrichting van het landschap staan boeren, de voedselproducenten, lijnrecht tegenover natuurbeschermers. Het produceren van voedsel is een gerechtvaardigd doel, maar […]

Geen afbeelding

De natuur zijn gang laten gaan

Toen wij 29 jaar geleden overgingen naar de heilige ‘huwelijken staat des levens’, deden wij dat in gezelschap van een kanarie. In de kerk hadden wij beloofd dat wanneer het ons mocht komen te staan gebeuren dat wij ons vermenigvuldigden wij dit nageslacht in de ware kennis zouden grootbrengen. Op diezelfde avond verbonden ‘vrienden’ aan dit project nog een voorwaarde: niet eerder dan dat wij onomstotelijk hadden getoond voor een kanarie te kunnen zorgen, kwam […]