Wat is leven? Hoe virussen onze kijk op het leven en ons ethisch oordeel kunnen veranderen

Het leven begint niet ergens en het is geen ding. Dat is de belangrijkste stelling van Henk Jochemsen. Virussen bestaan uit materiaal dat van ‘leven’ afkomstig is, maar zijn zelf geen leven. Om het met Dooyeweerd te zeggen: ze worden gekenmerkt door hun biotische objectfunctie, niet door een biotische subjectfunctie. Dat klinkt moeilijk, maar na het lezen van dit artikel begrijpt u het. En misschien nog wel meer…  In onze alledaagse ervaring met de wereld […]

Corona als oefencrisis

Berry Vorstenbosch

De crisis zet ons stil. Back to business is volgens Berry Vorstenbosch geen optie. Er is een ander denken nodig en een ander gedrag. De seculiere filosoof Peter Sloterdijk spreekt zelfs van bekering. Deze voorzet van Sloterdijk helpt om de kernwoorden van het christelijk geloof en het christelijk denken hernieuwd onder de aandacht te brengen. Eindelijk dan… Eindelijk is er met de coronacrisis een crisis gekomen die ertoe doet… Onheilsprofeten hebben er, zo lijkt het […]