Geen afbeelding

Liturgie – en de God die we aanbidden

Nicholas Wolterstorff

Shalom houdt aanbidding in. Dat leerde Wolterstorff van de antiapartheidsbeweging. Het bracht hem tot nieuwe gedachten over de vraag wat het eigene van liturgie is. Vragen die hij helemaal zelf moest beantwoorden omdat er geen filosofische literatuur over is. In de Kuyper-lezingen die ik in het najaar van 1981 aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heb uitgesproken, heb ik een filosofie ontwikkeld over christelijke sociale actie. Die filosofie heb ik daarna toegepast op drie grotere […]

Geen afbeelding

Totdat vrede en recht elkaar met een kus begroeten

Nicholas Wolterstorff

Het politieke denken van de meeste Amerikaanse christenen is meer gevormd door het Amerikaanse individualisme dan door de Bijbelse visie van ‘gerechtigheid in shalom’, is de stelling van Nicholas Wolterstorff in dit artikel. Mijn boek Until Justice and Peace Embrace uit 1983 is gebaseerd op de Kuyper-lezingen die ik aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in het najaar van 1981 heb uitgesproken. Nu, bijna zesendertig jaar later, is onze sociale wereld heel anders dan die […]

Geen afbeelding

Shalom en de christelijke identiteit in het onderwijs

Nicholas Wolterstorff

Nadat hij aanvankelijk werd geïnspireerd door Abraham Kuyper en diens idee van de levensbeschouwelijkheid van de onderwijspraktijk, heeft Wolterstorff daar steeds meer afstand van genomen. Kuypers benadering is uiteindelijk te intellectualistisch, vindt hij. Het Bijbelse begrip shalom biedt een waardevol alternatief. De algemene structuur van het onderwijssysteem in de Verenigde Staten wijkt af van die van het Nederlandse. Ik zal het Amerikaanse systeem in het kort bespreken. Op het basis- en voortgezet niveau is er […]

Geen afbeelding

Shalom in zorgwekkende tijden van populisme

Nicholas Wolterstorff

Populistische bewegingen worden gedreven door een gevoel van moreel onrecht. Alleen tot onze schade kunnen we aan dit gegeven voorbijgaan, volgens Wolterstorff. We zullen een morele dialoog moeten aangaan, hoe moeilijk dat ook is met boze gesprekspartners. De redacteuren van het boek Denken om Shalom namen waar, dat een fundamentele component in het raamwerk van veel van mijn denken sinds het begin van de jaren tachtig de idee van shalom is geweest. Ik heb dit […]

Geen afbeelding

Wolterstorff als apologeet

Bart Cusveller

Een persoonlijke vraag bracht mij ooit op het werk van Nicholas Wolterstorff. Dat ik bij hem terechtkon, was te danken aan een patroon in zijn werk, dat ik later pas ontdekte. Ik ben opgeleid als verpleegkundige. Toegerust als ik was met een christelijke levensovertuiging en een filosofische instelling, hield ik mij al vroeg bezig met de vraag wat mijn identiteit als christen te maken had met mijn identiteit als zorgverlener. Niet veel, was het antwoord […]

Geen afbeelding

Het gaat om het floreren van de persoon en de gemeenschap – Interview met prof. Nicholas Wolterstorff

Bart Cusveller en Aart Deddens

Shalom en gerechtigheid vormen volgens Nicholas Wolterstorff Gods ultieme doel met de mensheid. Ze hebben een persoonlijke en een gemeenschappelijke component. Gerechtigheid wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Het gaat dan om het herstellen van een evenwicht, om vergelding, om het compenseren van de armen, het helpen van kwetsbaren, het verheffen van niet-opgeleiden. U legt de nadruk op het positieve: op tributie in plaats van retributie. Dat klinkt niet vertrouwd. Handelen in het kader van […]

Geen afbeelding

Hoe rechtvaardigheid mijn denken veranderde

Nicholas Wolterstorff

In dit nummer staat de Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff centraal. Hij is bekend van zijn boeken over gerechtigheid. Wie is hij? We laten het hem zelf vertellen. Het schrijven van een autobiografie gaat bij mij niet vanzelf. Ik groeide op in een gemeenschap van gereformeerde immigranten uit Nederland die waren neergestreken in een klein plaatsje in het zuidwesten van Minnesota. De levenshouding van deze Nederlandse gereformeerde mensen was er een van vooral geen aandacht op […]