Bloed aan de paal

Aart Deddens

Ik geloof niet in het concept van de erfzonde, want je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen daden. Toch kun je belast zijn met het verleden. Het kwaad van een generatie kan doorwerken in het derde en vierde geslacht. Binnen het concept van de erfzonde wordt dat erfsmet genoemd, en dat vind ik een verhelderend begrip. Het verduidelijkt bijvoorbeeld waarom wij nu zitten met het probleem van de slavernij, waarom we ons schamen en de […]

Waarheid en hermeneutiek

Aart Deddens

Het idee van de onfeilbaarheid van God en de daarvan afgeleide onfeilbaarheid van de Bijbel is moeilijk vol te houden, en dat gebeurt in de orthodoxe praktijk ook niet. Met de dogmatische bril op van de onfeilbaarheid van de Schrift is na 2000 jaar Wirkungsgeschichte onder orthodoxe christenen een verkrampte manier van Bijbellezen gangbaar geworden. Er is maar één waarheid en de verschillende verhalen moeten met elkaar kloppen. Een onschuldig voorbeeld van deze harmonisatiedwang is […]

Is God onkenbaar?

Bekend is de tekst uit 1 Korintiërs 13:12: “Wij zien als door een spiegel in raadselen.” Deze tekst functioneerde bijvoorbeeld in het betoog van Peter Nissen (Soϕie, december 2017) om relativering aan te brengen. De typering ‘ketterij’ zou te snel geplakt worden. Ook Augustinus strooide ruim met die tekst als het hem erom ging duidelijk te maken dat zelfs hij het allemaal niet begrijpen (comprehendere) kon, wat er over God blijkbaar gezegd moest of wilde […]

Soort of kwaliteit

Peter Blokhuis

Een kenmerk van moderne beeldende kunst is dat aan het kunstwerk geen eisen worden gesteld inzake vorm, materiaal en techniek. De vormen in een abstract schilderij doen niet aan iets buiten het schilderij denken. Die herkenbaarheid mag er wel zijn maar het hoeft niet. Als ik een bloeiende rododendron bedek met witte katoenen lakens en er een bordje bij zet met daarop ‘With’ dan is de vorm ervan geen reden om te zeggen dat het […]

Afslankingskuur voor dikke ikken

Ikenius Antuma

Soms word ik overvallen door het verlangen om van betekenis te zijn juist door mezelf minder betekenis toe te kennen. Dat verlangen komt misschien voort uit een lichte vorm van de midlifecrisis waaraan ik wel ’ns zou kunnen lijden, maar wordt in elk geval niet geboren uit de huidige tijdgeest, die verlangen naar roem, jagen naar onmiddellijke behoeftebevrediging en uitleven van individualisme ademt. Mij inspireert het volkomen oneigentijdse verschijnsel van de kathedralen. De bouw van […]

Kun je kiezen voor kwetsbaarheid?

Jan Hoogland

Brené Brown is wereldwijd bekend vanwege haar boeken over kwetsbaarheid en imperfectie. In die boeken vertelt zij onder andere over haar eigen kwetsbaarheid en imperfectie en hoe zij geleerd heeft ermee om te gaan. Sterker nog: als je goed met je kwetsbaarheid kunt omgaan, kun je er zelfs kracht en energie uit putten. Gezien haar verkoopcijfers herkennen veel mensen zich in haar verhaal. Mensen voor wie het blijkbaar een opluchting is eindelijk te durven toegeven […]

Anna, Hanna en Johanna en… Sofia

Willem J. Ouweneel

Een tijd geleden las ik de prachtige roman van Marianne Fredriksson (1927-2007): Anna, Hanna en Johanna (1994), over het leven van een Zweedse grootmoeder, moeder en dochter. Op internet vond ik een lijstje waarin dit boek genoemd wordt als een van de tien beste romans ter wereld. Dat zegt wel wat. Naderhand ontdekte ik dat Fredriksson zich in het grotendeels atheïstische Zweden niet schaamt zichzelf ‘christin’ te noemen. De grootmoeder is Hanna. Zij is op […]

Illustratie, Het motief van de ‘gouden keten’

Het motief van de ‘gouden keten’

Aristoteles’ vader was als hofarts werkzaam voor koning Amyntas van Macedonië. De latere koning Philippus II had voor de opleiding van zijn zoon Alexander de hulp van Aristoteles ingeroepen. Die heeft toen, niet in de hoofdstad Pella, maar in het kleine provinciestadje Mieza, leidinggegeven aan een soort eliteschool. Daar is in ieder geval Homerus goed bestudeerd, want later, toen Alexander de wereld introk om die te veroveren, had hij op zijn veldtochten altijd de tekst […]

Illustratie, Genderneutraal?

Genderneutraal?

Aart Deddens

Sofie is de naam voor dit stoplicht aan de Vredenburg in Utrecht. De vraag is of zij een probleem oplost of een probleem creëert. Gaat het bijvoorbeeld om een voetgangersoversteekplaats of om een voetgangstersoversteekplaats? Sinds het vorige nummer van Soφie wordt u als ‘sporend’ abonnee door de NS aangesproken als ‘beste reiziger’. Hoewel het machinisten en conducteurs vrij staat om bij het gebruik van de intercom terug te vallen op het archaïsche ‘dames en heren’, […]