Zeggingskracht

Ik heb mij nooit veel met kunst beziggehouden. Toen een van de redactieleden opperde om voor dit nummer Henk Helmantel te interviewen wist ik niet wie hij was – ik beken dit tot mijn schaamte. Het bezoek aan deze schilder heeft echter iets in mij wakker gemaakt. De afgelopen tijd heb ik regelmatig Wikipedia-pagina’s over allerlei kunststromingen afgestruind. En ik heb me (in vogelvlucht) verdiept in wat de reformatorisch-wijsgerige traditie te bieden heeft op het […]

Orde

Zou de mate waarin filosofen ordelijk denken en schrijven iets te maken hebben met de mate waarin zij geloven in het bestaan van orde? En wel in die zin dat naarmate iemand sterker overtuigd is van het bestaan van orde in de werkelijkheid, hij of zij ook geneigd is om ordelijker te denken en te schrijven? Mijn gedachten gingen bij het schrijven van dit stuk naar de Sokal-affaire. Alan Sokal is een Amerikaans hoogleraar wis- […]

Handgereedschap

Er zit in mij een bepaald technologisch conservatisme. Zo houd ik bijvoorbeeld erg van handgereedschap. Mijn favorieten zijn de zeis en de schaaf. Meer dan hun elektrische of anderszins gemotoriseerde varianten brengen ze je in contact met het onderhavige materiaal. Het geluid dat ze maken is van de soort waarvan je kunt houden; gehoorbescherming is overbodig. Aan het geluid dat de schaaf maakt, kun je horen hoe scherp de beitel is. Door de vaardigheid die […]

Sterrenhemel

Ik heb het voorrecht in een omgeving te wonen waar je, als het donker is, de sterrenhemel nog kunt zien. Soms maak ik ’s avonds een ommetje en loop dan naar wat we bij ons thuis ‘het einde van de wereld’ zijn gaan noemen: het einde van een landweggetje waar je door niets dan weilanden omgeven wordt. Natuurlijk, het blijft Nederland, ook daar is de snelweg te horen. Maar verder is het er stil en […]

Besmettelijk

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Dit gezegde is de afgelopen tijd op een pijnlijke manier waarheid geworden. Ik kan mij nog goed herinneren dat we tijdens de verdediging van mijn proefschrift op 10 maart 2020 – twee dagen voordat de eerste lockdown werd afgekondigd – wat onwennig en halfslachtig een van de eerste maatregelen namen: geen handen schudden. We zijn nu anderhalf jaar verder en het is de vraag of de […]

‘Lezen’ of ‘gelezen willen hebben’

Misschien betrapt u zichzelf ook weleens op de volgende gedachte: dit boek, dat zou ik ook wel gelezen willen hebben. Als u dat doet, stel uzelf dan ook de vraag of u het boek wel wilt lezen. Want een boek willen lezen is nog iets anders dan een boek gelezen willen hebben. Er zijn verschillende redenen om boeken gelezen te willen hebben. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat je een boek moet lezen om de een […]

Geen afbeelding

De natuur zijn gang laten gaan

Toen wij 29 jaar geleden overgingen naar de heilige ‘huwelijken staat des levens’, deden wij dat in gezelschap van een kanarie. In de kerk hadden wij beloofd dat wanneer het ons mocht komen te staan gebeuren dat wij ons vermenigvuldigden wij dit nageslacht in de ware kennis zouden grootbrengen. Op diezelfde avond verbonden ‘vrienden’ aan dit project nog een voorwaarde: niet eerder dan dat wij onomstotelijk hadden getoond voor een kanarie te kunnen zorgen, kwam […]