Voorpagina

Zin maken

Tabitha Moes

Wie herkent zich in het volgende scenario: je zat vrolijk te kleuren, met barbies te spelen of te knutselen en dan stond een van je ouders opeens in de kamer. Je voelde de bui al hangen: of je je kamer even wilde opruimen. “Maar ik heb er geen zin in…,” verklaarde je dan met een pruilmondje, hopend op een barmhartig respons. Toch was het antwoord waarschijnlijk: “Dan maak je maar zin!” en dan was de […]

Zoeken naar mijn ‘authentieke zelf’ – waarom word ik daar zo moe van? Over het authenticiteitsideaal in een neoliberale cultuur

Hoe vind jij je authentieke zelf? Hoe blijf je dicht bij jezelf? Leef je in overeenstemming met wie je diep van binnen bent? Maak je keuzes omdat ze in lijn liggen met je eigen gevoelens en dromen, waarden en behoeften? Of leef je als een ‘aangepaste versie’ van jezelf omdat je je laat bepalen door de buitenwereld? In dit artikel gaat Robert Doornenbal op zoek naar het antwoord op de vraag of en hoe het […]

Wie maakt er zin?

Richard Steenvoorde

In ‘(Anti)these’ reageren een of twee auteurs op een stelling. Deze keer reageert Richard Steenvoorde op de stelling: “Zingeving is zowel een scheppende kracht als een destructieve macht”. Steenvoorde bespreekt de bijdrage van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben aan dit debat. Agamben is kritisch over de manier waarop zingeving een onderscheid aanbrengt in de kosmos. Hij vraagt zich af in hoeverre zingeving een politiek mechanisme wordt dat voorbijgaat aan de unieke waardigheid van de mens […]

Zinvol leidinggeven: het meesterschap van de rechterhersenhelft in de wereld van economie en techniek

“Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen,” stelde Peter Drucker. Dit roept de vraag op: wat zijn die ‘goede dingen’? Welke handelingen hebben zin en welke zijn zinloos? Bovendien, wat is het verband tussen zingeving en leiderschap in een hoogtechnologische, marktgedreven wereld? In het licht van ecologische uitdagingen en de opkomst van de nieuwe economie moeten leidinggevenden nieuwe vaardigheden ontwikkelen, stelt Patrick Nullens. Wijsheid wordt een essentiële competentie voor leidinggevenden. […]

Zin in werk. Over afstemming binnen professionele praktijken.

Heeft werken zin? Dat is niet vanzelfsprekend. Werk kan ervaren worden als verplichtend, zonder dat je er veel vreugde aan beleeft. Je kunt ook teveel betekenis aan je werk hechten en daardoor slaaf worden van je werk. Om een gezonde relatie met ons werk te ontwikkelen is afstemming nodig, zegt Jan van der Stoep. Je moet goed afstemmen op wat belangrijk is in je vak, op waarden die je in beweging zetten en op de […]