Voorpagina

Betekenis als het hart van de filosofie – Interview met Paul van Tongeren

Sinds april 2021 is Paul van Tongeren Denker des Vaderlands. Hij wil in die functie zijn liefde voor de filosofie delen met een zo groot mogelijk publiek. Teunis Brand ging bij hem langs in Nijmegen en sprak hem over zijn visie op publieksfilosofie, ‘betekenis’ als kernwoord van de filosofie en de verhouding tussen filosofie en religie. Paul van Tongeren is al even met emeritaat. In december 2015 hield hij zijn afscheidscollege over dankbaarheid. Hij was […]

Naar een spiritualiteit van de verbeelding

Peter Jansen en Tjirk van der Ziel

De laatste jaren slaan wetenschappers ons met rapporten om de oren. Met de flora en fauna gaat het slecht, een uitstervingsgolf is aanstaande en ook de klimaatverandering zal ingrijpende gevolgen hebben. De vinger wijst steevast in onze richting: het is de mensheid die het leven op aarde op het spel zet. Maar deze rapporten raken ons niet werkelijk. Peter Jansen en Tjirk van der Ziel betogen dat we het vooral moeten hebben van ervaring, verbeelding […]

Van decor naar actor. Bruno Latour over natuur

Jan van der Stoep

Wat is eigenlijk ‘natuur’? Zijn mensen onderdeel van de natuur? Of is natuur juist datgene wat niet menselijk is? Jan van der Stoep bespreekt de bijdrage van Bruno Latour aan dit debat. Latour plaatst vraagtekens bij de manier waarop natuur en cultuur tegenover elkaar worden gezet. Hij vraagt zich af hoe mensen een meer bescheiden plek kunnen innemen op aarde en hoe ze niet-menselijke actoren een stem kunnen geven. De invloed van mensen op het […]

Mensen hoeven niet te heersen

Trees van Montfoort

Staan wij boven de natuur? Voor veel moderne mensen, ook christenen, is dat vanzelfsprekend. Of we de natuur nu beschouwen als onuitputtelijke bron of als iets dat we verantwoordelijk moeten beheren, we zien haar als materiaal voor mensen. De meningen – in discussies over landbouwbeleid, natuurbeheer, energietransitie, klimaatadaptatie – verschillen slechts over wat verstandig is: groene groei of consuminderen, nieuwe technieken of een andere economie, nu ingrijpen of later. Maar het frame blijft dat van […]

In memoriam prof. dr. Jacob Klapwijk (1933-2021)

René van Woudenberg

Op 19 maart 2021 overleed prof. dr. Jacob Klapwijk. René van Woudenberg schreef een In memoriam over deze eminente christen-filosoof. Toen ik in 1977 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Nederlands ging studeren, bleek dat we ook het vak “Wijsgerige Vorming” moesten volgen. Dat college werd gegeven door prof. Klapwijk. De colleges gingen over waarheid, over het verificatiebeginsel van betekenisvolheid, over het verschil tussen zinvolle, zinloze en onzinnige uitspraken (allemaal thema’s die de neopositivisten in […]