Waarheid in de journalistiek

In tijden van fake news staat het vertrouwen in journalistieke waarheidsvinding onder druk. ‘Hun van de media liegen er maar wat op los.’ Volgens Peter Blokhuis is het niet zo dat journalisten naar de volledige waarheid moeten streven, maar naar het ware verhaal dat relevant is voor de samenleving.

In januari 2020 stuurde uitgeverij De Blauwe Tijger een brief aan hun klanten waarin zware kritiek op de media wordt geuit. “Nederlanders worden nu nog in het duister gehouden. De mainstream media liegen en bedriegen erop los.” Dit kan zo niet langer volgens de uitgever en daarom heeft hij in september 2019 een start gemaakt met de Blue Tiger Studio die via YouTube “echt nieuws brengt”. Wat houden die leugens van de mainstream media in? Mensen die op eerlijke wijze hun brood verdienen, de brede middenklasse van boeren, bouwers en ondernemers worden door de media weggezet als vervuilers en xenofoben. Zij worden fijngeknepen door Den Haag, Hilversum en Brussel. Daarom is er volgens de uitgever behoefte aan “werkelijkheidsgetrouwe media”.

Bij de opening van de Blue Tiger Studio sprak de Leidse hoogleraar Andreas Kinneging. Ook dit betoog is te beluisteren via YouTube. Ik vat het kort samen. Volgens Kinneging ontstonden in de negentiende eeuw drie wereldbeschouwelijke stromingen: een socialistische, een christelijk-conservatieve en een liberale stroming. De socialisten stelden gelijkheid centraal en de liberalen vrijheid. In de tweede helft van de twintigste eeuw kwam er een eind aan dit driestromenland. De christelijke beweging verdween volgens Kinneging, het CDA was een laatste noodsprong. De socialistische stroming verdween eveneens, iedereen was liberaal, ook in de media. Maar de partij van de vrijheid was in feite niet liberaal meer, het werd steeds meer een gelijkheidspartij. En dat gelijkheidsdenken of egalitarisme verkondigen nu alle media. In Nederland en daarbuiten, overal hoor je dezelfde boodschap. Het egalitarisme wordt dwingend opgelegd door de staat, onder meer met een beroep op de mensenrechten. En dat terwijl het in de mensenrechten primair om vrijheid van burgers in de verhouding tot de staat gaat. Kinneging stelt daartegenover een christelijk denken dat niet in vrijheid of gelijkheid de hoogste waarde ziet maar in goedheid, waarheid en schoonheid. Omdat daar weinig over gehoord wordt, zijn andere media nodig.

 

Links?

Het gaat mij hier niet om Kinnegings schets van het driestromenland maar om zijn verwijt aan de media en daarmee aan de

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.