Verdraagzame islam

Henk Haenen Verdraagzame Islam Gompel&Svacina 2020, 314 pagina’s De auteur, Henk Haenen, promoveerde in 2006 op Afrikaans denken. Heinz Kimmerle trad op als copromotor en ikzelf als promotor. De promotie leidde tot een samenwerking met Kimmerle die tot in diens laatste jaren voor zijn overlijden in 2016 zou voortduren. Dit resulteerde onder meer in Haenens boek Sage filosofie uit 2012. Deze ‘sages’ zijn wijzen die hun leer via leerlingen verspreiden. Hiertoe behoort ook Bokar waaraan […]

Kan Lego denken?

Tjeerd van de Laar heeft de leukste inleiding in de filosofie geschreven. Dat beweert althans de ondertitel van het boekje Kan Lego denken. Nu ken ik niet alle inleidingen in de filosofie en kan daarom deze claim niet controleren, maar feit is dat deze inleiding leuk is. Van de Laar schrijft vlot in toegankelijke taal, geeft veel goed uitgewerkte voorbeelden in zijn uitleg, is creatief en houdt zijn lijn goed vast. Hij richt zich in […]

Soφie vernieuwt

Joost Hengstmengel

Colofon, zo las ik deze vakantie in Ross Kings De boekhandelaar van Florence (2021), stamt uit het Grieks. Het woord κολοφών betekende oorspronkelijk heuveltop of hoogtepunt, maar kreeg op een zeker moment de overdrachtelijke betekenis van ergens de laatste hand aan leggen. Het colofon bevond zich aanvankelijk dan ook achterin een boek en bevatte bijvoorbeeld een versiering of een uitsmijter van de schrijver of kopiist. King geeft het voorbeeld van een kopiist die aan het […]