Naakt en zonder schaamte? Even maar. Augustinus over seksualiteit

Mathijs Lamberigts  Augustinus heeft met name in de tweede pelagiaanse controverse (418-430) sterk de nadruk gelegd op de zondigheid van de menselijke begeerte in het algemeen en die van de seksualiteit in het bijzonder. Hij poneert dat seksualiteit niet tot het wezen van het huwelijk behoort. Mathijs Lamberigts maakt duidelijk dat dit problematiseren van seksualiteit samenhangt met Augustinus’ historische lezing van de zondeval en zijn overtuiging dat de gehele mensheid haar oorsprong vindt in één persoon, Adam.    Augustinus’ visie op seksualiteit is steeds voorwerp geweest van zware kritiek. Uta Ranke-Heinemann begint haar hoofdstuk over Augustinus bijvoorbeeld met de volgende uitspraak: “De man die de vijandigheid tegenover seksualiteit en lust tot een systematische eenheid met het christendom heeft versmolten, was de

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.