Tegen het imperialisme. Over de betekenis van Augustinus’ filosofie voor de politiek

Roel Kuiper  Er zijn weinig christelijke denkers die zoveel invloed hebben uitgeoefend op het westerse politieke denken als Augustinus. Tegelijkertijd gaat Augustinus’ belangrijkste politieke werk De stad van God niet direct over politiek. Roel Kuiper neemt ons mee door De stad van God op zoek naar de politieke boodschap van Augustinus.  Had de kerkvader Aurelius Augustinus een ‘politieke filosofie’? Hannah Arendt, die haar hele leven Augustinus las en herlas, noemt De stad van God Augustinus’ ‘politieke filosofie’.1 Tegelijkertijd achtte ze wat hij daarin naar voren brengt over het menselijk verlangen naar eeuwig geluk ongeschikt als basis voor politiek handelen. Eerlijk gezegd hebben we, behalve in De Stad van God, en het vaak aangehaalde 19e boek daaruit, maar weinig houvast als

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.