Ordinantiën en Christus’ heilsboodschap – Kuypers visie op de plaats van de vrouw in samenleving en kerk

Hillie van de Streek

Kuyper maakte zich sterk voor het stemrecht van de vrouw in de kerk, maar niet voor het politieke stemrecht van de vrouw. Hillie van de Streek verklaart het verschil vanuit de theologie van Augustinus. “De vrouw is een zoo wonder rijk georganiseerd wezen, waarvan, naar Gods ordinantiën, als uit een fontein van levensheil, een stroom van zegen voor geheel onze samenleving kan uitgaan, mits ze haar eigen plaats inneme en niets haar belemmere …” [1] […]

Het Kuyperjaar

Kathleen Ferrier geeft een kijkje achter de schermen van het nog lopende Kuyperjaar aan de VU. Door de bril van Kuyper op te zetten, komen belangrijke gebeurtenissen in het afgelopen halfjaar in een ander licht te staan. Toen mij gevraagd werd voorzitter te worden van het team dat het Kuyperjaar aan de VU mede vorm en inhoud zou mogen geven, was ik vereerd. En ik vond het interessant. Want hoe zouden we de grondlegger van […]

Land waar het leven goed is

Het eindexamenthema voor het vak filosofie op het vwo is ‘het goede leven en de vrije markt’. Henk de Vries schreef lange tijd geleden een tekst die naadloos in onze tijd past. Waarlijk een profeet. Tien jaar geleden kreeg ik de volgende vraag voorgelegd: “De maatschappij verandert en jij mag een speech schrijven voor iemand die je beschouwt als de leider van de toekomst. Of als je zelf wilt spreken: welke gelegenheid zou je kiezen […]