Van decor naar actor. Bruno Latour over natuur

Bruno Latour
Wat is eigenlijk ‘natuur’? Zijn mensen onderdeel van de natuur? Of is natuur juist datgene wat niet menselijk is? Jan van der Stoep bespreekt de bijdrage van Bruno Latour aan dit debat. Latour plaatst vraagtekens bij de manier waarop natuur en cultuur tegenover elkaar worden gezet. Hij vraagt zich af hoe mensen een meer bescheiden plek kunnen innemen op aarde en hoe ze niet-menselijke actoren een stem kunnen geven. De invloed van mensen op het klimaat en op hun natuurlijke omgeving is onmiskenbaar. Fossiele brandstoffen worden opgebruikt, poolkappen smelten, soorten en ecosystemen verdwijnen. Dit is ook terug te zien in de opbouw van de verschillende aardlagen. Sommige geologen noemen onze tijd daarom het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens een

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.