Protestantse deugdethiek: ouder en actueler dan gedacht

Gert van den Brink

Deugdethiek is in. Rooms-katholieke theologen hebben er altijd al in geloofd, maar de postmoderne levenskunst sluit er tegenwoordig ook graag bij aan. Pieter Vos schreef met Longing for the Good Life een uitstekende studie over de relatie tussen protestantisme en deugdethiek in verleden en heden. Gert van den Brink bespreekt het boek. Van Pieter Vos wist ik wel zo ongeveer waarmee hij zich bezig houdt: deugdethiek in de gereformeerde theologie. Wat verwachtte ik van het […]

Met het werk naar de kerk

In onze tijd is volop aandacht voor het verbinden van geloof en werk. Wie daar een beetje oog voor krijgt ontwaart een veelheid aan boeken, websites, platforms en onderzoeksgroepen die christenen willen vormen om christen te zijn op hun werk. Denk bijvoorbeeld aan ForumC, de RMU, christelijke hogescholen en heel recent de cursus ‘Kroon op je werk’ met een gelijknamige website. Ook in het lectoraat waaraan ik verbonden ben, staat het christelijk geloof als inspiratiebron […]

Kennismaking nieuwe hoofdredacteur

Teunis Brand

Sophie heeft een nieuwe hoofdredacteur! Joost Hengstmengel volgt Jan Hoogland op, die lange tijd leiding gaf aan de redactie. We leggen Joost een paar vragen voor.  Wie is Joost Hengstmengel? Dat is nog eens een diepe filosofische openingsvraag. Ik moet onwillekeurig denken aan de woorden  van Augustinus: naarmate het leven vordert, ben ik mijzelf steeds meer tot een raadsel geworden. Maar je doelt waarschijnlijk op wat voor werk ik doe. Dat is in onze cultuur […]

Betekenis als het hart van de filosofie – Interview met Paul van Tongeren

Sinds april 2021 is Paul van Tongeren Denker des Vaderlands. Hij wil in die functie zijn liefde voor de filosofie delen met een zo groot mogelijk publiek. Teunis Brand ging bij hem langs in Nijmegen en sprak hem over zijn visie op publieksfilosofie, ‘betekenis’ als kernwoord van de filosofie en de verhouding tussen filosofie en religie. Paul van Tongeren is al even met emeritaat. In december 2015 hield hij zijn afscheidscollege over dankbaarheid. Hij was […]