Geen afbeelding

‘De macht van de verbeelding’ in de natuurwetenschap

Alfa- en gammawetenschappen willen zich graag spiegelen aan de natuurwetenschappen. Onderzoek moet ‘evidence based’ zijn. Daarmee doen deze wetenschappen zichzelf echter tekort, vindt Gerard Nienhuis. Een strikt causale benadering is in deze wetenschappen niet mogelijk en levert onvoldoende begrip op. Ook in de natuurwetenschappen zelf draait het niet in de eerste plaats om ‘evidence’. De rol van verbeelding is veel belangrijker. Natuurwetenschappers werken aan vragen waarop nog geen antwoord is. Dan komt het aan op […]

Geen afbeelding

De intieme revolutie van jonge rebellen

Voor vrijheid en gelijkheid is wel vaker een revolutie ontketend. Nieuw in de Meirevolutie van 1968 was volgens Nico Koning het aspect van de generaties. Daarmee werd die revolutie een intieme zaak: opstand van jongeren tegen het gezinshoofd binnen de gezinnen. Deze revolutie is niet mislukt. Mijn droom is dat de jeugd in opstand komt”, verzuchtte Jan Terlouw in een interview naar aanleiding van de verschijning van zijn Boekenweekessay. Jongeren zouden misschien nog in staat […]

Geen afbeelding

Ontwikkeling blijft thuiswerk – Hoe de kerken hun rol in de revolutie oppikten en weer verloren

Op 15 maart jl. maakte Trouw op de voorpagina melding van de opheffing van de oecumenische ontwikkelingsorganisatie Oikos. Greetje Witte-Rang (1954, theologe) werkte bijna 25 jaar voor Oikos, van 1983 tot 2007. De redactie vroeg haar te reflecteren over de revolutie van 1968 en het ontstaan, bestaan en de teloorgang van Oikos. Hoe staan we ervoor in deze tijd? Oikos was een ontwikkelingsorganisatie zonder projecten in de derde wereld. Om dat te begrijpen, moeten we […]