‘Sterven wil ik om niet te sterven’: Augustinus en de omgang met de dood

Hans Alderliesten  “Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.” Zeker in de oudheid. Hans Alderliesten bespreekt Augustinus’ beschrijving in de Belijdenissen van het overlijden van een jeugdvriend en zijn moeder. Hij betoogt dat de wijze waarop Augustinus met hun dood en zijn eigen levenseinde omging nog altijd lessen voor ons bevat.    Het overlijden van een dierbare is een existentiële ervaring. De dood bepaalt bij onze sterfelijkheid en in zijn onomkeerbaarheid is de dood absoluut. Augustinus doet in zijn Belijdenissen uitgebreid verslag van het overlijden van een vriend en zijn moeder. Als psycholoog avant la lettre beschrijft hij zijn soms tegenstrijdige gevoelens en laat hij zien hoe hij met de dood omgaat. Hij reageert zeer verschillend op

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.