Integriteit en respect in het Twittertijdperk – Richard Mouw als ethicus

In december ontvangt de Amerikaanse filosoof Richard Mouw een eredoctoraat van de Theologische Universiteit Kampen. Zijn werk is niet in het Nederlands vertaald en daardoor wellicht minder bekend. Bart Cusveller biedt in dit artikel een introductie. Mouw plaatst zichzelf in de traditie van het neocalvinisme, waarin het thema van de antithese een belangrijke rol speelt. Maar hoe kun je, gegeven de antithese, samen met ongelovigen nadenken over morele problemen? Wat hebben gelovigen en ongelovigen gemeenschappelijk?   Volgens Richard Mouw hebben gereformeerde immigranten uit Nederland een onmiskenbaar stempel gedrukt op de ethiekbeoefening in de Amerikaanse wijsbegeerte, te beginnen met een van de bekendste ethici van de twintigste eeuw, William Frankena (TGC, 148). Mouw is zelf ook een gereformeerd denker van Nederlandse

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.