Homo technologicus

Als het zo is dat techniek behoort tot het wezen van de mens, wat betekent dat dan voor het wezen van de techniek? In dit artikel gaat het over de vraag hoe we de ontwikkeling en de aard van de techniek kunnen duiden in het licht van de gedachte dat de mens een ‘homo technologicus’ is, die geroepen is om techniek te bedrijven en ook niet anders kan dan dat te doen. Marc de Vries bespreekt de visie van een aantal filosofen die zich hierover hebben uitgelaten, en vergelijkt die met een christelijke visie op het wezen van mens en techniek. Techniek als roeping van God Twee dingen waaraan archeologen kunnen zien dat ergens mensen gewoond hebben zijn: schrift en

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.