Herman Daly – filosoof van de duurzame economie

Het bruto nationaal product is een zeer beperkte methode om te meten wat het inkomen van een land is. Herman Daly ontwikkelde een methode die ook het verbruik van grondstoffen en de belasting van het milieu verdisconteert, waardoor een veel reëler beeld ontstaat.

De grootste uitdaging van deze tijd is waarschijnlijk om op een duurzame wijze te leven en op een goede wijze met de aarde om te gaan. Er zijn op dat punt enorme spanningen. Een recent rapport onder auspiciën van de Verenigde Naties is ronduit alarmerend over de teloorgang van de biodiversiteit in de wereld.[1] Ecosystemen kreunen onder roofbouw door de mensheid en dreigen in te storten. Het is duidelijk dat er wat met het klimaat aan de hand is. De temperatuur gaat geleidelijk omhoog en weerpatronen worden onregelmatiger. Als gevolg daarvan zien we meer natuurrampen: droogten en overstromingen nemen toe, oude en nieuwe ziekten steken de kop op, oogsten mislukken, etc. Dit gebeurt op mondiaal niveau, maar ook meer lokaal zien we allerlei moeilijkheden, zoals de stikstof-, ammoniak- en fosfaatproblematiek en PFAS-issue in Nederland.

Er is discussie mogelijk over de mate waarin de mens hiervoor verantwoordelijk is. Maar ook zonder uitvoerige daderanalyse is volstrekt helder dat de mens niet vrijuit gaat maar nu zelf mede slachtoffer wordt van zijn collectieve en massieve graaigedrag. We overschrijden planetaire grenzen en daarmee komen de houdbaarheid en mogelijk zelfs het voortbestaan van de planeet im Frage.

De Franse filosoof Bruno Latour zegt dat de mens het zo bont heeft gemaakt dat de aarde nu zelf ‘in opstand’ komt.[2] Herman Daly, de filosoof van de duurzame economie, roept dat al jaren en komt ook met oplossingen. Dat Daly naast toonaangevend ecologisch econoom en theoreticus ook nog christen is, maakt kennisname van zijn denken extra spannend.

In het vervolg gaan we eerst nader in op de persoon Herman Daly. Daarna volgen een uiteenzetting van

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.