Zin in nabijheid: Reflecties over aanraking, ontmoeting en liefde

Renée van Riessen

Het gemis aan ontmoetingen en aanraking als gevolg van de coronapandemie, maakt duidelijk hoezeer fysieke nabijheid deel uitmaakt van de zin van het leven. Naar aanleiding hiervan werpt Renée van Riessen de vraag op waarom dat zo is. Is er samenhang tussen zin hebben in nabijheid en de zin van nabijheid? Ze onderzoekt deze vraag in gesprek met een viertal schrijvers en filosofen: Michel Houellebecq, Martin Buber, Emmanuel Levinas en Marilynne Robinson. De coronapandemie heeft […]

“Gij zijt zo diep vertrouwd met mij” – Naar een christelijke inbedding van wijsgerige reflecties over afstand en nabijheid

Renée van Riessen besprak in haar afscheidslezing vier vensters op nabijheid en dat levert talloze waardevolle inzichten op. In zijn reactie op deze lezing doet Rik Peels een poging tot een christelijke inbedding van nabijheid. Hij stelt daarbij vragen als: wie dien ik nabij te zijn? Zijn er grenzen aan nabijheid? Is er hoop als je geen nabijheid vindt in deze wereld? God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven dan zal ons […]

Een kleine afstand is nog geen nabijheid

André van Delft

Tijdens de coronacrisis is weer gebleken hoe essentieel de moderne techniek voor ons is: niet alleen hebben we het nodig om het virus te bestrijden, ook kunnen we elkaar nog blijven ontmoeten dankzij technische alternatieven als het videobellen. Zijn dit redenen om optimistisch te zijn over de moderne techniek? Of dreigt een nog veel groter gevaar op het moment dat we de moderne techniek volledig omarmen? Vanuit de Duitse filosoof Martin Heidegger verkent André van […]

Zonder fysiek contact en nabijheid ben je geen mens

Philip Troost

Corona zette fysieke aanraking en nabijheid onder druk. Philip Troost laat in dit artikel zien waarom dat problematisch is. Lichamelijkheid is onze zijnswijze. Ik heb niet alleen een lichaam, ik bén het ook. Daarom raakt fysiek contact en aanwezigheid ons diepste wezen, net zoals het opschorten ervan door de maatregelen. De plek van lichamelijkheid in de geschiedenis van de filosofie verklaart de blinde vlek voor het lichaam als essentieel voor wie we zijn als geestelijk, […]

Meritocratie en sociale afstand

Kees Vuyk betoogt dat de hiërarchie van hoger en lager opgeleiden niet de zoveelste variant is van de aloude rangorde van volk en elite. Waar vroeger iemands sociale positie werd toegeschreven aan het lot, wordt deze nu opgevat als een gevolg van onze eigen keuzes en inzet. In onze meritocratische samenleving neemt de sociale afstand tussen winnaars er verliezers sterk toe. Die toenemende afstand zet de stabiliteit van de samenleving onder druk. Een groeiende sociale […]