Voorpagina

Woord

Suzan Sierksma-Agteres

U leest deze woorden en ik schrijf deze woorden bij de gratie van taal. Taal doordrenkt onze beleving van de werkelijkheid. Het maakt complexe manieren van samenleven mogelijk. Het geeft woorden aan wat we zien, willen, voelen. Er zijn weinig dingen waar ouders zo trots op zijn als de eerste taalontwikkelingen van hun dreumes. Eerste woordjes worden met grote belangstelling opgevangen en geïnterpreteerd; al was dat bij onze oudste geen ontroerend ‘papa’ of ‘mama’ maar […]

Over taal en waarheid. Een hermeneutisch-fenomenologisch perspectief

Gert-Jan van der Heiden

Hoe moeten we de verhouding tussen waarheid en taal begrijpen? In dit artikel beschrijft Gert-Jan van der Heiden eerst het klassieke begrip van deze verhouding aan de hand van de correspondentietheorie van waarheid en de opvatting dat alleen de propositie waar of onwaar kan zijn. Vervolgens betoogt hij dat ontwikkelingen in de moderne tijd ons nopen tot een ander duiding van deze verhouding en stelt hij voor hoe er vanuit een hermeneutisch-fenomenologisch perspectief over na […]

Heilige tekst. De paradox van een Bijbelvertaling

Cor Hoogerwerf

In de christelijke traditie krijgen vertalingen van de Bijbel vaak de status van heilige tekst toegekend. Cor Hoogerwerf bespreekt de vragen die dit oproept of juist onbesproken blijven. Publieke discussies over Bijbelvertalingen gaan vaak over woordjes, terwijl de achterliggende fundamentele vragen meestal blijven liggen. Vertaalproblematiek zit vanaf het begin ingebakken in het christendom. De geschriften in het Nieuwe Testament citeren de Joodse heilige boeken in Griekse vertaling, meestal in de versie die bekendstaat als de […]

Geloven met meerdere zielen

Elise Alberts

Wat doet meertaligheid met je geloofsbeleving? We zijn ons er vaak niet zo van bewust welk effect een specifieke taal kan hebben op de manier waarop je denkt, voelt en gelooft. Elke taal draagt een eigen wereld met zich mee die een ander verhaal vertelt. Taalwetenschapper en theoloog Elise Alberts laat zien hoe complex meertaligheid eigenlijk is, en waarom we het in het geloof juist moeten vieren. “Wie een tweede taal beheerst, bezit een tweede […]

Een gouden appel op een zilveren schaal. Het Woord van God vertolken in preektaal

Ciska Stark

Taal is uitermate belangrijk in een preek als ‘Woord van God’ en het spreken over God. Het gaat immers om de interpretatie en communicatie van geloof en geloofsteksten. Ciska Stark verkent de functie van taal in het veld van de prediking. Welke tendensen zijn zichtbaar? En in hoeverre kan taal een werkelijkheid van Godswege communiceren? Het is warm in de collegezaal waar ik binnenstap voor het college homiletiek, oftewel: de preekkunde. De studenten hebben net […]