Voorpagina

Tolle lege

Wilco de Vries

Wilco de Vries Met de regelmaat van de klok verschijnt er weer een nieuw boek over Augustinus of is er een lezing of symposium waar je kunt luisteren naar zijn opvattingen over rust, liefde en het goede leven. Reden genoeg voor ons als Soφie-redactie om een themanummer uit te geven over de bisschop van Hippo. We gaan in gesprek met Jaimie Smith, Paul van Geest en mijn persoon over de actualiteit van Augustinus’ theologie en […]

Augustinus als tijdgenoot. Een gesprek tussen twee theoloog-economen

Teunis Brand en Joost Hengstmengel

Teunis Brand en Joost Hengstmengel  Voor sommigen is Augustinus een bisschop uit lang vervlogen tijden. Voor anderen is hij als psycholoog en econoom avant la lettre een gespreksgenoot in hedendaagse discussies. Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar theologie en economisch denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Wilco de Vries, promovendus aan de Duke University Divinity School, behoren tot de laatste categorie. Soφie bracht ze samen voor een tweegesprek […]

Geloven is kwetsbaar zijn: Augustinus over scepticisme

Aaron Ebert

Aaron Ebert   Is er iets dat we met zekerheid kunnen weten? Hoe moeten we reageren op de stortvloed aan fake news en valse beloften die ons vanuit elke hoek belagen? Kan scepticisme waar zijn? Aaron Ebert denkt na over deze vragen en stelt dat Augustinus’ levenslange worsteling met het scepticisme ons vandaag de dag bruikbare lessen aanreikt in de zoektocht naar het goede leven.   Wat kunnen we zeker weten? Welk en wiens nieuwsbericht kunnen […]

Tegen het imperialisme. Over de betekenis van Augustinus’ filosofie voor de politiek

Roel Kuiper  Er zijn weinig christelijke denkers die zoveel invloed hebben uitgeoefend op het westerse politieke denken als Augustinus. Tegelijkertijd gaat Augustinus’ belangrijkste politieke werk De stad van God niet direct over politiek. Roel Kuiper neemt ons mee door De stad van God op zoek naar de politieke boodschap van Augustinus.  Had de kerkvader Aurelius Augustinus een ‘politieke filosofie’? Hannah Arendt, die haar hele leven Augustinus las en herlas, noemt De stad van God Augustinus’ […]

Naakt en zonder schaamte? Even maar. Augustinus over seksualiteit

Mathijs Lamberigts  Augustinus heeft met name in de tweede pelagiaanse controverse (418-430) sterk de nadruk gelegd op de zondigheid van de menselijke begeerte in het algemeen en die van de seksualiteit in het bijzonder. Hij poneert dat seksualiteit niet tot het wezen van het huwelijk behoort. Mathijs Lamberigts maakt duidelijk dat dit problematiseren van seksualiteit samenhangt met Augustinus’ historische lezing van de zondeval en zijn overtuiging dat de gehele mensheid haar oorsprong vindt in één […]