Voorpagina

Vrolijke klimaatwetenschap

Een oneindige herhaling van zetten in een spel dat niets oplevert. Dat is de algemene stemming, met name van deskundigen, rond de nieuwe klimaattop in Madrid. Nietzsche beschreef oneindige herhaling als aanvankelijk angstaanjagend. Na een fase van berusting slaat die ervaring echter om in vrolijke wetenschap. Het diepe besef dat de dingen gaan zoals ze gaan brengt ons uiteindelijk gelukzaligheid. Bestaan er ook vrolijke klimaatwetenschappers? Ik ken er één, niet in de  neurotische Nietzscheaanse, maar […]

Spitten en niet moe worden – Christelijk geloof als inspiratiebron voor goed werk

Ezen, de vrome boerenknecht uit de roman De tornado van Bé Nijenhuis, stelt zich de nieuwe aarde voor als een plek waar hij eindeloos akkers om kan spitten, zonder moe te worden. Voor Jan van der Stoep staat deze Ezen symbool voor iemand die vanuit een diepe christelijke spiritualiteit zijn werk doet. Werken hoort bij de mens. Een beetje zweten en zwoegen geeft voldoening, maar het kan ook te veel worden. Wat is kortom goed […]

‘Vreugdevolle franje is de kern van de economie’

Volgens Roelf Haan heeft Govert Buijs als zij-instromer in de economie met Waarom werken we zo hard? een waardevol boek geschreven. Hij vergelijkt de historische en antropologische benadering van Buijs met die van Sismondi: ze zijn niet bedrijfsblind.   Van Govert Buijs verscheen, nadat hij in 2018 samen met Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk zijn cultuurfilosofische analyse publiceerde over Het goede leven en de vrije markt[1] – een leergang door de hele westerse filosofie – dit […]

Wat kunnen we leren van Afrikaanse filosofie?

Niet het denken in een of-of schema (rede/emotie; man/vrouw; geest/materie), maar het opvatten van tegenstellingen als complementair kan ons verder helpen, al was alleen al in het overwinnen van de tegenstelling tussen Westerse en Afrikaanse filosofie. Dat is de overtuiging van filosofe Sophie Olúwolè, die vorig jaar overleed.   Bestaat er zoiets als Afrikaanse filosofie? Ja! vindt Sophie. Voor haar is van belang dat een beschouwing rationeel, kritisch en wetenschappelijk is. Volgens dit criterium heeft […]

Christelijke reflecties op de tegenstellingen van onze tijd

Door de verschijning van FvD op het politieke toneel wordt binnen christelijke partijen een nieuwe scheidslijn zichtbaar tussen traditioneel-nationalistisch en mondiaal-democratisch. Met behulp van Latour laat Jan Hoogland zien dat deze tegenstelling vruchteloos is. Er is een derde weg nodig, of in termen van Latour, een derde attractor.   Bij de laatste twee verkiezingen, voor de Provinciale Staten en voor het Europees Parlement, boekte een relatief nieuwe partij, Forum voor Democratie, een grote winst. Gek […]