Ongeliefde Liefde. De toorn van God in de Bijbel, in het bijzonder in het Nieuwe Testament

Hoe spreekt de Bijbel over woede, in het bijzonder over Gods toorn? Arjan van den Os verkent de Bijbel, voornamelijk het Nieuwe Testament, om deze vraag te beantwoorden. Toorn is in de Bijbel zowel een emotie als een handeling waarin God als rechter en Koning straft en herstel geeft. Het Bijbels spreken over toorn bevraagt ons Godsbeeld en toont dat Gods toorn hoopvol relevant is.   In de zeven jaar dat ik nu preek, heb ik in de gemeenten waar ik voorga nog nooit Psalm 69:11 laten zingen in de Oude Berijming: “stort over hen uw gramschap uit/ vertoon uw heten toorn/ grijp aan hen die U haten.” Ik kan mij ook moeilijk voorstellen dat in een kerkdienst ontspannen een

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.