Marktwerking en publieke belangen in de farmaceutische industrie

Wat zijn de verantwoordelijkheden van overheden en bedrijven voor het behartigen van publieke belangen? In dit artikel vergelijkt Mathilde Oosterhuis-Blok het neoliberale denken van de econoom Friedrich von Hayek met het katholieke denken over het beginsel van subsidiariteit en het reformatorische denken over het beginsel van soevereiniteit in eigen kring, die elk op eigen wijze invulling geven aan dit vraagstuk. In de toepassing van de drie perspectieven op een casus over de farmaceutische industrie laat ze zien dat het katholieke- en het reformatorische denken waardevolle inzichten opleveren voor het behartigen van publieke belangen die gebruikt kunnen worden ter correctie van enkele knelpunten in het denken van Hayek. In de politiek van de afgelopen decennia is veel aandacht besteed aan het

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.