Een vonk van menselijkheid

Theo Witvliet vraagt aandacht voor de relevantie van Martin Bubers denken voor het humanisme, met name op het punt van werkelijke ontmoeting tussen mensen onderling en tussen mens en God. Volgens Buber heeft het moderne besef van eenzaamheid de menselijke existentie tot probleem gemaakt. Volgens de Joodse denker kan de mens als individu nooit tot zichzelf komen zonder de ander. De oerzonde van alle religies is de scheiding tussen leven in de wereld en leven in God, tussen het alledaagse leven en het heilige gebied van cultus en religie. Buber ontdekte dat God geen wezen is van wie het bestaan zich objectief laat vaststellen. God is de eeuwige Jij die onder alle omstandigheden een ‘tegenover’ blijft. Waar regels, riten en

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.