Dooyeweerd en de ethiek van Aalders

Bart Cusveller schreef een boek over filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie, de traditie die begint bij Abraham Kuyper en waarvan Herman Dooyeweerd, Andree Troost en Egbert Schuurman belangrijke vertegenwoordigers zijn. In dit artikel vergelijkt Peter Blokhuis de opvatting van Dooyeweerd over ethiek met die van de Groningse hoogleraar W.J. Aalders. Aanleiding is de kritiek van Dooyeweerd op Aalders in zijn hoofdwerk. Aalders zou religie en het ethische niet goed onderscheiden. Blokhuis vraagt zich af of dat terecht is. Cusveller wijst erop dat het integrale karakter kenmerkend is voor het neocalvinistische denken over ethiek. Dat wil zeggen dat over (wijsgerige) ethiek wordt nagedacht binnen een omvattend kader. Het morele of ethische staat niet op zichzelf, het is een aspect van

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.