Intrinsieke waarde en natuur

In de discussies over de waarde van de natuur wordt vaak gewezen op de intrinsieke waarde die de natuur zou hebben. Intrinsieke waarde wordt dan naast instrumentele of functionele waarde gesteld, waarde die dingen hebben voor de mens. Maar wat is intrinsieke waarde? En hoe verhoudt die zich tot functionele waarde? Ook kan de vraag opkomen of intrinsieke waarde hetzelfde is als esthetische waarde. Want beide waarden zijn niet nuttig. In dit artikel zoekt Peter […]