Geen afbeelding

Ironie en spot in de religiositeit van Gerard Reve

Paul van Tongeren

Is dat wat verschijnt als Reve’s religiositeit, wellicht in het geheel geen ernstige zaak, maar veeleer een handige verhulling van een bespotting van het geloof? Dat is de wantrouwende vraag van Paul van Tongeren. Zo’n verhulling zou handig zijn, omdat gelovigen haar niet zouden (willen) opmerken en ongelovigen er juist voldoende van kunnen doorzien om in het geheim te kunnen meelachen, zodat twee – op een voor de literatuur onverwacht punt – uiteenlopende groepen fans […]

Geen afbeelding

Geen ernst zonder ironie

Pieter Vos

In dit artikel laat Pieter Vos met behulp van Søren Kierkegaard het tekort zien van een ironische levenshouding die alles relativeert en niets ernstig neemt. In plaats van ironie te verbinden met relativisme en perspectivisme kunnen we ironie met Kierkegaard zien als deel van een ethischreligieuze levenshouding die in relatie staat tot een achterliggende ernst. Ironie is meer dan een interessant stijlmiddel. Veeleer staat ironie voor een relativerende levenshouding, die de betrekkelijkheid van het eigen […]