Eigenaardige overtuigingen: over religieus geloof in de filosofie en elders in het denken

Wat zijn religieuze overtuigingen voor ‘eigenaardige’ overtuigingen? Waarom zijn ze zo stabiel en richtinggevend voor het denken en handelen en de identiteit van gelovigen? Zijn het overtuigingen met een geheel eigen aard of verschillen ze toch niet wezenlijk van onze andere ‘gewone’ overtuigingen? Jeroen de Ridder hield zijn oratie over deze thematiek. Amsterdam, 1943. Een indringend gesprek tussen de jonge bioloog Johann Heinrich Diemer en de Amsterdamse filosoof Herman Dooyeweerd.[i] Na afloop schreef Diemer direct […]