Abraham Kuyper over geloof en wetenschap

Wetenschap zonder geloof bestaat niet, volgens Kuyper. Hij zag dan ook geen conflict tussen geloof en wetenschap. Hoe pluriformer de wetenschap, hoe beter. Maar wat was nu het specifiek christelijke aan Kuypers wetenschapsopvatting? Ab Flipse legt de belangrijkste kenmerken bloot in een wetenschapshistorisch onderzoek.   Abraham Kuypers opvattingen over geloof en wetenschap zijn intrigerend en origineel, maar door hun radicaliteit ook controversieel. Centraal in Kuypers denken staat het ideaal van een christelijke wetenschap. Dit wetenschapsideaal vormde de belangrijkste rechtvaardiging voor de oprichting van de Vrije Universiteit in Amsterdam in 1880 en speelde ook bij de stichting en ontwikkeling van andere christelijke wetenschappelijke instituten internationaal een belangrijke rol. Het inspireerde tot diepgravende bezinning op de thematiek van geloof en wetenschap; tegelijkertijd

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.