Opkomst, ondergang en terugkeer van de parallellie tussen denken en zijn (deel 2)

Emanuel Rutten

In dit artikel onderzoekt Emanuel Rutten een cruciale veronderstelling van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte: dat ons denken en het zijn hecht op elkaar betrokken zijn. In dit tweede deel van het tweeluik laat hij zien welke wending er in de metafysica plaatsvindt bij Descartes en Kant, en op welke manier de parallellie tussen denken en zijn kan terugkeren in zijn metafysica-voor-ons. We hebben in het vorige artikel gezien dat het ontologisch Godsargument van Anselmus […]