Wat doet Descartes op de achtergrond?

Sophia [Saepck Hesselsdochter] van Vervou (1613-1671), eindigde haar turbulente leven met een filosoof die een twijfelachtige reputatie had. Hij was bewonderaar van Descartes, maar de twijfel waartoe zijn reputatie leidde, was op meer dan alleen Descartes gebaseerd. Sophia van Vervou uit Franeker was de schoonzus van haar moeder. Op negentienjarige leeftijd trouwde ze met Wytze van Cammingha, die de broer was van Pieter, de tweede man van haar moeder. Sophia was protestant en Wytze katholiek, en hoezeer de Tachtigjarige Oorlog zich ook voortsleepte in godsdiensttwisten, sterker dan het geloof bleek het grondmotief van de duit en de fluit. Sophia was schathemeltjerijk en door haar kinderloze huwelijk met Wytze van Cammingha, heer van Ameland, vergrootte ze haar materiële fortuin. Toen Wytze

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.