Abraham Kuyper Quiz

Johan Snel: De zeven levens van Abraham Kuyper

Doe mee met onze quiz en win het boek “De zeven levens van Abraham Kuyper”, door Johan Snel.

Meedoen kan tot 1 april. In het volgende nummer van Soφie maken we de winnaar bekend.

  1. Welke bijna dodelijke ziekte hield Kuyper in 1894 een half jaar uit de running?

  2. Welke Noord-Afrikaanse stad bereisde Kuyper twee keer, eerst in 1894 en opnieuw in 1906?

  3. Welke sport bedreef Kuyper tientallen jaren lang?

  4. Waar zou Kuyper in 1911 gearresteerd zijn vanwege naaktloperij?

  5. Aan welke Europese vorst bracht Kuyper in 1913 een geschreven hulde?

  6. Aan welke Amerikaanse universiteit hield Kuyper in 1898 zijn Stone-lezingen?

  7. Door welk hooggebergte maakte Kuyper een tocht in 1883?

  8. Naar wie vernoemde Kuyper zijn vierde zoon Guillaume?

  9. Welke Engelse liberaal bleef gedurende heel Kuypers leven zijn grote politieke voorbeeld?

  10. Welke Zuid-Afrikaanse staatsman dineerde in verschillende jaren bij Kuyper thuis?

  11. In welke werelddelen is Kuyper tijdens zijn vele reizen geweest?

  12. Wat is de naam van de vrouw waarover in de pers werd gespeculeerd dat ze Kuypers tweede vrouw zou worden?

  13. Hoeveel zoons en dochters had Kuyper?

  14. Wie waren Kuypers beste twee vrienden?

  15. Wat is de naam van de straat in Den Haag waarin Kuyper woonde voordat deze de Dr. Kuyperstraat is gaan heten?

  16. Welke Bijbeltekst stond er op de collectebusjes voor de VU?

  17. Waarom heet de catechismusverklaring van Kuyper E Voto Dordraceno? De catechismus kwam toch uit Heildelberg en niet uit Dordrecht?

  18. Aan wie ontleende Kuyper de term "kleine luyden"

  19. Wat heb je persoonlijk aan Kuyper gehad?

  20. Wat is je e-mail adres?