Hoe krijg je topleerkrachten?

Sophie Oudman maakte vijf jaar geleden als onderwijskundige in Soφie al eens indruk met een filosofische vraag over het onderwijs: wat is het doel van onderwijs? Filosofische vragen liggen soms zo voor de hand dat niemand ze stelt. Met het stellen van dat soort vragen is ze doorgegaan in de wetenschap. Ze combineert een promotie met een baan als juf in het primair onderwijs.

Mijn ideaal is in één zin: heel goede leerkrachten. Maar hoe krijg je die? Daarover zou ik graag een denktank opzetten. Ja, en wacht even, topleerkrachten betekent niet: het beste-jongetje-vóór-de-klas. Ik bedoel niet dat we op de PISA-ranking als hoogste eindigen in Europa. Topleerkrachten zijn voor mij mensen die gedreven zijn, die kritisch kijken naar zichzelf, die kritisch kijken naar de praktijk, die zichzelf willen bijscholen en innovatief zijn. We bereiden leerlingen immers voor op de toekomst, terwijl we zelf niet weten hoe die toekomst eruitziet. Dat is één vraag waarover ik graag zou brainstormen met allerlei betrokkenen en deskundigen. Maar ook over de vraag: hoe kunnen scholen zorgen voor een stimulerend klimaat? Hoe prikkelen ze hun leerkrachten om hun kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen? Ik heb in elk geval een idee hoe het niet moet: niet op de manier van het lerarenregister. Niet voor de puntentelling.

En we moeten af van dat geklaag. Administratie is zo’n dingetje waar het altijd over gaat. Ik houd zelf nooit iets bij waar ik niks aan heb. Er wordt altijd zo meewarig over gedaan: leerkrachten moeten zoveel bijhouden in de administratie. Dat is een vergissing. Je hoeft alleen maar dingen op te schrijven die nuttig zijn en die nog een keer gebruikt worden door anderen of jezelf. Ik maak geen plannen, tenminste, geen plannen die ik toch niet uitvoer. Ik schrijf summier de dingen op die ik ga doen. Je kunt beter een paar regels opschrijven (op dat moment in het rooster ga ik met die leerling zus en zo doen), dan

Verder lezen?
De verdere inhoud van dit artikel of deze pagina is voorbehouden aan onze abonnees (u kunt hier inloggen).
Bent u nog geen abonnee, vraagt u dan een proefnummer aan, of registreert u zich direct online voor een abonnement.