Een rijk boek over zorg

Onder redactie van Simon Polinder en Bart Cusveller is de bundel Christelijke zorg – Professional, praktijk en organisatie verschenen. Een rijk boek dat vooral opvalt door het feit dat het een breed palet biedt aan theorieën en denkmodellen over de relatie tussen de praktijk van de zorgverlening en het geloof of de tradities waaraan mensen die in de zorg werken hun inspiratie en motivatie ontlenen. Daarbij is het boek ingedeeld rond drie thema’s: 1) de persoon van de professional; 2) de zorgpraktijk en 3) de zorgorganisaties. Met name de delen rond de professional en de praktijk bieden veel aanknopingspunten voor het doordenken van de genoemde relatie. Als het gaat om de vraag naar de christelijke identiteit van zorgorganisaties zijn de bijdragen naar mijn indruk wat meer zoekend. Hier wordt overigens een aantal interessante concepten geïntroduceerd die wellicht een nieuwe wending aan de discussie kunnen geven, namelijk die van zorgzaam, institutioneel en corporate burgerschap. Wat ik een beetje miste in het boek was aandacht voor informele zorg, niet-professionele zorgverlening en vrijwilligers, die in ‘christelijke zorg’ toch vaak een vooraanstaande rol vervullen.

 

Naar aanleiding van

Polinder, S., Cusveller, B. (red.), Christelijke zorg – Professional, praktijk en organisatie, Heerenveen, 2019