Neville Chamberlain

Houd de tirannen in toom!

Houd de tirannen in toom, is de oproep van Jesaja (Jesaja 1 vers 16, 17). Kan dat? Hoe doe je dat? Jan Hoogland weet een historisch voorbeeld en trekt de lijn door naar vandaag. Doen wat in je vermogen ligt, maar tegelijk machteloos moeten toezien hoe de geschiedenis uit de rails loopt.” Dat zou je het gemeenschappelijke thema kunnen noemen van twee boeken die ik in de afgelopen vakantieweken heb gelezen. Het eerste boek was […]

Illustratie, Fatsoen zit ´m in zorgvuldig formuleren

Fatsoen zit ´m in zorgvuldig formuleren

In ons oordeel over andere godsdiensten, rassen en culturen komt het erop aan hoe we dat oordeel formuleren. Iedereen in de samenleving moet zijn zelfrespect kunnen behouden, volgens Jan Hoogland, ook de vreemdeling-die-in-uw-steden-woont. Er loopt een diepgaande kloof door ons land en door grote delen van Europa. Die controverse gaat over de vraag hoe onze houding moet zijn tegenover vreemdelingen die in onze samenlevingen binnendringen. In het debat daarover is de nuance vaak ver te […]

Illustratie, De SGP is misschien de meest progressieve partij van Nederland

De SGP is misschien de meest progressieve partij van Nederland

Voor het beoordelen van seksueel misbruik in de kerk, biedt de kerk zelf haar morele kader, maar hoe zit dat bij seksueel misbruik in een libertijnse context van theater en kunst? En hoe moet je in die context achteraf oordelen over dwang, drang of vrije wil? In Soφie van februari vorig jaar publiceerden wij een interview met Hans Boutellier. Daarin vertelde hij iets van zijn intellectuele ontwikkeling: “Eind jaren tachtig, begin negentig was ik intensief […]

Illustratie, De opstand der horden

De opstand der horden

De onvrede van de massamens is te wijten aan de elite. Zij heeft haar morele taak om het volk te verheffen verwaarloosd en teveel de eigen belangen nagejaagd, stelt Jan Hoogland. De vrees dat Donald Trump weleens gekozen zou kunnen worden is werkelijkheid geworden. Een volgende vraag is natuurlijk of die vrees ook terecht is. Gaat het hier om vooroordelen van iemand uit de links-liberale elite die probeert een zo negatief mogelijk beeld te schetsen […]

Illustratie, Geloven is een keuze, niet geloven ook

Geloven is een keuze, niet geloven ook

De ‘vermeende neutraliteit van het wetenschappelijk theoretische denken’ is een centraal issue binnen de reformatorische wijsbegeerte. Het stamt uit de tijd die gekleurd werd door een (neo) positivistisch wereldbeeld: wetenschap moet zich bij de feiten houden en heeft met waarden en levensbeschouwing niets van doen. In onze tijd, waarin het perspectivisme hoogtij viert, is het thema volgens Jan Hoogland weer actueel. In een positivistische context kwam Dooyeweerd met zijn these dat er een ‘innerlijke verbinding’ […]

Illustratie, De dolkstootlegende

De dolkstootlegende

Als een politieke discussie maar lang genoeg duurt, worden volgens de wet van Godwin vanzelf vergelijkingen met Hitler en de nazi’s getrokken. Daaruit zou je kunnen concluderen dat je die vergelijking dus niet serieus hoeft te nemen. Jan Hoogland beweert echter dat je de vergelijking moet durven maken, wil je iets van de geschiedenis leren. ‘Het is not done om bij politici als Wilders of Baudet steeds de vergelijking met de nazi’s en Hitler te […]

Illustratie, Angst en liefde verdragen elkaar niet

Angst en liefde verdragen elkaar niet

Angst maakt mensen onmenselijk. Liefde brengt mensen tot bloei. Het is een kwestie van levenskunst om liefde uit te dragen in een angstcultuur, vindt Jan Hoogland. Het eerste hoofdstuk van De kunst van het vreedzaam vechten van Hans Achterhuis en Nico Koning begint zo: “Dit boek is een zoektocht naar de bronnen van onze bestaanszekerheid. De bijna-zekerheid dat wij ooit een natuurlijke dood zullen sterven en niet door geweld om het leven zullen komen, is […]