Illustratie, Waartoe is de economie op aarde?

Waartoe is de economie op aarde?

Aart Deddens

Op 24 mei jongstleden hield prof.dr. Govert Buijs zijn oratie aan de VU als bijzonder hoogleraar op de F.J.F. Goldschmeding leerstoel ‘Economie in relatie tot civil society’. Hieronder volgen enkele belangrijke gedachten uit het analytische en historische deel van de oratie. We lopen in onze samenleving een beetje rond alsof we dement geworden zijn”, liet Govert Buijs vorig jaar optekenen in een interview in Sophie (Sophie 2017,4). “Dat maatschappelijk middenveld, waarom hebben we dat eigenlijk?” […]