Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Schoenen uit!
Schoenen uit! Print
Written by   

Met zijn oratie “… want de plaats waarop je staat is heilige grond” – God als onderzoeksprogramma aanvaardde Erik Borgman 29 februari jl. zijn ambt als hoogleraar in de theologie van de religie, in het bijzonder het christendom aan de Universiteit Tilburg. In zijn oratie neemt hij stelling tegen de tendens om theologie steeds meer te laten opgaan in de religiewetenschappen, die het verschijnsel religie van buitenaf bestuderen zonder zich te branden aan een inhoudelijke stellingname. Wie zich echter niet wil branden zal nooit het heilige op het spoor komen. Borgman meent dat ,,het belang van de theologie in haar weerbarstige claim (ligt) dat de God waarover de religieuze tradities spreken, en in het bijzonder de christelijke, de oorsprong, de dragende grond en het doel is in wiens dynamiek wij met allen en alles leven, bewegen en zijn’’ (8).

Volgens Borgman is religie uitdrukking ,,van de onvervreemdbaar menselijke drang te zoeken naar oorsprong, zin en doel van het bestaan, een dynamisch perspectief waarvan wij al deel zijn, waarvan wij al uitgaan en waarop wij al gericht zijn voordat wij ons daarvan bewust zijn’’ (14). De theologie moet ,,de pretentie van religie serieus (nemen), namelijk respons te zijn op de situatie, in deze respons op waarheid gericht te zijn en waarheid aan het licht te brengen’’ (15). Dat wil zeggen dat een theologische benadering – anders dan de pretentie van veel religiewetenschappers is – er niet omheen kan om positie te kiezen ten opzichte van de gronden die religieuze tradities zelf aanvoeren.

Borgmans prikkelende oratie daagt uit tot discussie. En niet minder tot een theologiebeoefening die middenin de hedendaagse samenleving en cultuur staat. Religie is niet van de kerk of van een geloofsgemeenschap. Integendeel: religie is iets van alle mensen en er is dus een religieuze dimensie te onderscheiden aan alle actuele vraagstukken, van multiculturele samenleving tot kredietcrisis. Een uitgewerkte versie van de oratie is gepubliceerd onder de genoemde titel bij Boom (ISBN 978 90 8506 567 8).

Petje af voor Borgman! Schoenen weer aan en aan het werk!