Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Winter 2005
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Winter 2005

Alles is in beweging PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Leven uit één stuk PDF Print Email
Written by   
Middeleeuwse filosofen hebben de filosofie gereduceerd tot een stelsel van beschouwingen over het leven. De antieke wist echter allang wat vandaag opnieuw wordt erkend: leven is een kunst.
Read more...
 
Waardigheid PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De keerzijde van globalisering PDF Print Email
Written by   
De laatste jaren voeren vertegenwoordigers van kerken uit alle windstreken op internationale bijeenkomsten intensieve gesprekken over economische globalisering. In het bijzonder de Wereldraad van Kerken, de World Alliance of Reformed Churches (WARC) en de Lutherse Wereldfederatie zijn afzonderlijk en samen op dit terrein actief. Tijdens die ontmoetingen, die op zichzelf een voorbeeld zijn van de globalisering die de kerken altijd al gekenmerkt heeft, komen positieve en negatieve kanten en effecten van vooral economische globalisering uitgebreid aan de orde, vaak door verhalen van de getroffenen zelf.
Read more...
 
Een alternatief voor Intelligent Design en evolutiebiologie PDF Print Email
Written by   

De conclusie van mijn vorige artikel (Beweging 2005/3) was dat het theoretische kader van zowel de Intelligent Design-aanhangers als de evolutiebiologen op een reductionistische ontologie berust. ID-aanhangers en evolutiebiologen werken beiden met wat ik een fysicalistische ontologie zou willen noemen – de gedachte dat de werkelijkheid in wezen fysisch-chemisch van aard is. Mijn argument is dat beide groepen slechts fysische en chemische wetmatigheden herkennen of erkennen. Immers, het is een gangbare constatering dat de concrete, materiële werkelijkheid bestaat uit moleculen en atomen, en dat moleculen en atomen enkel gehoorzamen aan fysische en chemische wetten.

Read more...
 
Waarde of winst? over economie en ethiek PDF Print Email
Written by   
- "Dit is ethisch beschouwd prachtig maar economisch gezien niet haalbaar!" - Deze  veelgehoorde stellingname roept de vraag op: wat is goedbeschouwd de verhouding tussen ethiek en economie, gezien vanuit de reformatorische filosofie? en wat is economie en wat is een bedrijf eigenlijk?
Read more...
 
Competentiegericht opleiden - kanttekeningen bij een modieus onderwijsfenomeen PDF Print Email
Written by   

Wanneer je met een nieuw onderwijsconcept start, ben je in eerste instantie min of meer overgeleverd aan de beelden die je ervan hebt, of die nu kloppen of niet. Toen ik zelf voor het eerst met Competentiegericht Opleiden in aanraking kwam liepen de rillingen me over de rug. Het meest opvallend waren de leerdoelen die een student zich moest stellen, of beter: niet zichzelf stelde, maar in de studiegids vermeld waren. Ieder leerdoel begon met: ,,ik kan demonstreren dat … ‘’; ,,in mijn professionele gedrag laat ik zien dat …’’. Ik gruwde ervan, omdat op die manier een student in het sjabloon van voorbedachte gedragsclusters van de opleiding gestopt zou worden. In het bijzonder stuitte het mij tegen de borst, omdat ik vind dat in het HBO mensen zich vanuit hun gaven, dus breed, onbelemmerd, in alle rust en ook met een zekere vrijheid moeten kunnen ontplooien.

Read more...
 
Leiding PDF Print Email
Written by   
 
Johan Mekkes: een strijdbaar en bescheiden filosoof PDF Print Email
Written by   
 
Debat: dogma's belemmeren het geloof PDF Print Email
Written by   
 
De reformatorische wijsbegeerte in het gedrang PDF Print Email
Written by   
 
Het ID-debat - De ongeschiktheid van de ontwerp-metafoor PDF Print Email
Written by   
 
Waarom 'planten' dieren zich voort? PDF Print Email
Written by   
 
Het kwaad denken. Een andere geschiedenis van de filosofie PDF Print Email
Written by   
 
Economie van de eerbied PDF Print Email
Written by   
 
Solidariteit onder druk? PDF Print Email
Written by   
 


Sophie