Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
December 2015
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

December 2015In het verzet PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het is de triomf van de terrorist om als gelijke erkend te worden PDF Print Email
Written by   

heres-what-makes-paris_fmt.jpegZowel in het terrorisme als in de terrorismebestrijding zijn processen van nabootsing te zien. Hetzelfde geldt voor vluchtelingenstromen aan de ene kant en opvang van vluchtelingen aan de andere kant. De onlangs overleden René Girard noemde het mechanisme erachter mimetische begeerte. Nico Koning verbindt de theorie van Girard met de actualiteit.

Read more...
 
Is alles kopieergedrag? PDF Print Email
Written by   

9789047702191_Kunst_va_fmt.jpegEen hypochonder ziet overal aandoeningen, Karl Marx overal vervreemding, Louis van Gaal overal persmuskieten en een dominee overal zonde. Hans Achterhuis en Nico Koning op hun beurt zien overal nabootsing. Met dank aan hun inspirator Girard herschreven ze de geschiedenis in De kunst van het vreedzaam vechten.

Read more...
 
De geschiedenis en de Parakleet PDF Print Email
Written by   

tumblr_mn4vqePqmg1qbhp_fmt.jpeg De Evangeliën bevatten een samenspel van teksten die geschikt zijn om op zeer verschillende situaties te worden toegepast, dus alles wat de mensen nodig hebben om hun vervolgingsvoorstellingen1 onder kritiek te stellen en om weerstand te bieden aan de mimetische en gewelddadige mechanismen die hen daarin gevangen houden.

 
Willen en doen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Wordt het niet hoog tijd voor een maatschappelijk debat over technologie? PDF Print Email
Written by   

sophie_binnenpagina_fmt.jpegTechnologische ontwikkelingen van robotica, nanotechnologie en human enhancement gaan snel. Er zit zo veel aan vast, dat we ons flink zouden moeten bezinnen en er een breed maatschappelijk debat over zouden moeten voeren. Waarom is dat debat er niet? is de vraag van Sofie Messeman.

Read more...
 
Begeerte heeft ons aangeraakt PDF Print Email
Written by   

cola_reclame_fmt.jpegHoe werkt begeerte? Hans Weigand onderzoekt dit thema van het tiende gebod van de decaloog met behulp van René Girard.

 

Volgens de zichzelf Paulinisch materialist noemende filosoof Slavoj Zizek is Coca Cola het beste voorbeeld van hoe begeerte in de moderne wereld werkt. Het is niet bijzonder dorstlessend en hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt. En wat drink je eigenlijk nog als je Cola Light drinkt? Niets vermomd als iets. “The direct embodiment (..) of the pure surplus of enjoyment over standard satisfactions, of the mysterious and elusive X we are all after in our compulsive consumption of merchandise” (22). De menselijke begeerte is blijkbaar niet zo rationeel als de modellen van de homo economicus ons doen geloven. Modellen die de begrensdheid van onze rationaliteit erkennen, zoals Herbert Simon’s concept van “bounded rationality” kunnen aan de realiteit al wat meer recht doen, maar zeggen nog niets van hoe begeerte werkt. Dat laatste willen we in dit artikel onderzoeken aan de hand van de mimetische theorie van René Girard en beginnend bij het tiende gebod (Ex. 20:17): gij zult niet begeren (..) iets dat van uw naaste is.

 
Menschen worden geen Brüder PDF Print Email
Written by   

Facebook_like_thumb_laa_fmt.pngHet idee dat we autonoom zijn, en met iedereen vrienden kunnen worden, is een romantische, gevaarlijke illusie. Dat zei de Franse denker René Girard, die begin november op 91-jarige leeftijd overleed. Hij heeft een halve eeuw lang voortgeborduurd op dit eenvoudige inzicht.

 
Het goede doel en het lapmiddel PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Ons eigen onvermogen is de echte bedreiging PDF Print Email
Written by   
 Saint_Denis_fmt.jpegDe angst voor Isis zit er binnen de westerse wereld goed in. Na de aanslagen in Parijs is ons gevoel van veiligheid opnieuw diepgaand toegetakeld. Maar wat is het gevaar eigenlijk? Wat maakt Isis zo bedreigend? Is dat de macht en ideologie van Isis zelf? Of ligt het probleem bij ons zelf en is Isis zo bedreigend omdat het ons daarmee confronteert?
Read more...
 
De-radicalisering door confrontatie PDF Print Email
Written by   
Abdelilah_Ljamai-1_fmt.jpeg Antropoloog en trainer Abdelilah Ljamai confronteert geradicaliseerde jongeren met hun eigen uitspraken en hun gedrag. En dat werkt. Een overgrote meerderheid de-radicaliseert en re-integreert in de samenleving, vaak als ambassadeur van de-radicalisering. Wat is het geheim van Ljamai?
 
Goddelijke economie PDF Print Email
Written by   
kerk_met_gebouwen_fmt.jpegDe economie en het geloof in God zijn in onze tijd twee verschillende werelden. Wat, om met Tertullianus’ gevleugelde uitspraak over Athene en Jeruzalem te spreken, heeft de Londense ‘City’ nu eigenlijk met Jeruzalem te maken, wat de beurs met de kerk? Toegegeven, christenen voelen zich geroepen om te woekeren met hun talenten en hun beroep coram Deo uit te oefenen. Maar de economie als zodanig beschouwen zij doorgaans niet als iets goddelijks. De economie is ten diepste iets aards, een gevolg van de zondeval, een terrein waarop hebzucht en begeerte de dienst uitmaken, niet een verschijnsel dat we snel associëren met de Allerhoogste zelf.
 
John Dewey en het leren van praktijkervaringen PDF Print Email
Written by   

JohnDewey_ZW_fmt.jpegLeren in en van de praktijk wordt steeds belangrijker. We hoeven niet vanaf nul te beginnen: in het werk van de Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey vinden we interessante aanknopingspunten voor het actuele debat, zo betoogt Joop Berding

 

 
‘Ik ben ook een mens.’ PDF Print Email
Written by   

flyer_IBOEM_voor_fmt.jpegDe vraag naar het mens-zijn van het kind houdt filosofen, pedagogen en opvoeders al eeuwen bezig. Is een kind al een mens of moet het er nog een worden? En wat betekent het antwoord op deze vraag voor wat we in de opvoeding en in het onderwijs aan het doen zijn? In dit boek komen de prikkelende gedachten van drie denkers aan de orde die deels ook zelf actief als opvoeder en leraar waren.

Read more...
 
De Duitse literatuur van de negentiende eeuw en het antisemitisme PDF Print Email
Written by   
Bild10DieGartenlaube_fmt.jpegHans Ester laat zien dat in de negentiende-eeuwse triviale literatuur Joden niet gunstig werden geportretteerd. Populaire literatuur is doorgaans geen voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. De massale verspreiding ervan geeft echter wel een indicatie van de voedingsbodem die deze literatuur vormde voor antisemitisme.
 
Ruim negen en een halve meter Dooyeweerd geïnventariseerd PDF Print Email
Written by   

het handschrift van Do_fmt.jpegHet Dooyweerd-archief is in kaart gebracht. Jasper Verhoogt verrichtte het monnikenwerk en geeft een impressie van het resultaat.

 

Op 16 oktober 1965 sprak Herman Dooyeweerd (1894-1977) als volgt:

Dat het geven van een afscheidscollege voor een sterk gemengd gehoor een niet gemakkelijke opgaaf is, is voor mij wel heel duidelijk geworden toen ik mij ernstig ging bezinnen over de vraag, welk onderwerp ik zou moeten kiezen. Want mijn eigenlijk levenswerk ligt in hoofdzaak op wijsgerig gebied en niets leek me een hachelijker onderneming dan daarover in dit korte tijdbestek iets te zeggen, dat ook voor hen, die met mijn werk op dit gebied niet vertrouwd zijn, enigszins verstaanbaar is. Tenslotte leek het mij het beste te trachten alleen het leidend motief van mijn denken te belichten en dit te confronteren met de grondslag onzer Universiteit.” 1

 

Met deze rede, getiteld Het oecumenisch-reformatorisch grondmotief van de wijsbegeerte der wetsidee en de grondslag der Vrije Universiteit, nam Dooyeweerd afscheid na zijn bijna 40-jaar lange carrière als hoogleraar in de Rechtsfilosofie, de Encyclopedie der Rechtswetenschappen en het Oud-vaderlands recht aan de VU.

 
Tegendraads nadenken over techniek PDF Print Email
Written by   
Tegendraads_nadenken_3_fmt.jpegEgbert Schuurman, de bekende techniekfilosoof en oud CU-senator is ondanks zijn pensionering geen filosoof in ruste, maar nog steeds intensief betrokken op de samenleving en in het bijzonder de rol van de techniek daarin. Dit blijkt uit zijn nieuwe boek Tegendraads nadenken over techniek.
 
Sophie Tolstaya PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie