Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
April 2015
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

April 2015Knuffelstoïcijn PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Van zondaar tot zegen PDF Print Email
Written by   

Kooplieden, geldschieters en belastinginners hebben eeuwenlang in een kwaad daglicht gestaan. De handel en het geldwezen werden in vroegere tijden gezien als het domein van het kwaad bij uitstek, waar hebzucht, bedrog en uitbuiting altijd op de loer zouden liggen. De echo’s van deze diepgewortelde traditie – maar eveneens tekenen van een nieuwe waardering – treffen we aan in de zestiende-eeuwse schilderkunst.

 
Natuurlijk kwaad en een goede God PDF Print Email
Written by   

Hoe is het bestaan van het kwaad te rijmen met een goede schepping? Marnix Medema inventariseert en toetst een aantal biologische en theologische verklaringen.

 
De vraag van Soφie: Waarom zijn er geen lachende kunstportretten? PDF Print Email
Written by   

De Mona Lisa heeft een flauwe glimlach. Frans Hals schilderde een lachend jongetje. Rembrandt heeft wat ondeugende zelfportretten en in de tafereeltjes van Jan Steen is weleens een lachende figurant te bespeuren, maar dan houdt het ongeveer wel op met de lach met een grote L in de kunst met een grote K. Waarom is dat zo, is de vraag van Sofie Sander. En het is een retorische vraag, want ze voegt er direct aan toe door de telefoon: “Ik doe alleen mee als ik mag lachen. Want dat hoort bij mij. Ik vind de covers van Soφie veel te somber.”

Read more...
 
Waar komt de drie-eenheidsleer vandaan? PDF Print Email
Written by   

Protestanten geloven niet in de goddelijke Drie-eenheid omdat de gnostici hen op dat idee hebben gebracht, ook niet omdat de oude kerkvaders die leer brachten of vanwege uitspraken van antieke concilies, maar omdat de Bijbel leert dat de Vader God is, de Zoon God is en de Geest God is, en er toch maar één God is.

 
Een pre-Niceaans lezen van de Bijbel vereist PDF Print Email
Written by   

Protestanten geloven niet in de Drie-eenheid omdat de Bijbel leert dat de Vader God is, de Zoon God is en de Geest God is, en er toch maar één God is, maar omdat sinds de oude kerkvaders die leer formuleerden op antieke concilies christenen Bijbelteksten die handelen over de verhouding tussen God en zijn Zoon en de Geest lezen door de bril van die oude kerkvaders.

 
Kleine evangelien PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Christelijk PDF Print Email
Written by   

Wat maakt een christelijke organisatie tot een christelijk organisatie? Of wat maakt een zienswijze tot een christelijke zienswijze? Vragen die uiteindelijk kunnen worden samengevat in de vraag waar het bijvoeglijke naamwoord ‘christelijk’ voor staat.

Read more...
 
De drie-eenheidsleer - toch gewoon bijbels PDF Print Email
Written by   

Klaas Schilder moet ooit eens gezegd hebben dat één bladzijde tekst tien bladzijden kritische analyse vergen, en dat die tien weer honderd bladzijden weerlegging vergen. Zo’n gevoel krijg ik in de discussie met Schaeffer ook. Laat ik mij daarom in de krappe ruimte die ik heb, slechts enkele punten aankaarten.

 
Over vooroordelen en veroordelen PDF Print Email
Written by   

Het is onmogelijk de Bijbel onbevooroordeeld te lezen. Iedereen interpreteert teksten gekleurd, hoezeer het streven is dichtbij de teksten te blijven. Het is daarom jammer dat Ouweneel mij ‘gekleurde beschouwingen’ en ‘anti-trinitarische vooroordelen’ verwijt, waardoor ik de Schrift niet nauwkeurig lees en Schriftbewijzen weg verklaar.

 
Over gelijkheid gesproken PDF Print Email
Written by   

De maatschappelijke en politieke verontwaardiging was groot toen de raad van bestuur van ABN-AMRO, een bank die als gevolg van de financiële crisis in staatshanden was overgegaan, onlangs bepaalde dat hun een loonsverhoging van € 100.000 toekwam. Dat was een plus van 17%, terwijl veel medewerkers van de bank op de nullijn zaten en er bovendien ontslagen vielen door reorganisatie. Wat moet er veranderen om ondernemingen hun geloofwaardigheid en toekomstbestendigheid terug te geven?

 
Moed PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Zoeken naar de andere wereld achter de kast PDF Print Email
Written by   

Het verlangen naar transcendentie is universeel en een wezenlijke behoefte van mensen. We willen een betere wereld. Hans Ester bespreekt enkele in het oog springende voorbeelden uit de kinderliteratuur.

 
J.S. Bach: bron van inspiratie én vervreemding PDF Print Email
Written by   

De muziek van Johann Sebastian Bach blijft inspireren én tegenspraak oproepen. De muziek is weliswaar hemels, Bachs kunstzinnigheid weergaloos, maar is hij niet te luthers en te orthodox voor deze tijd? Biografen en muziekkenners van de cantates zijn verdeeld over de inhoud van Bachs muziek.

 
De bloem valt af PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Jan Woltjer en de toekomst van de Grote Traditie PDF Print Email
Written by   

De eerste filosoof van de VU, Jan Woltjer (1849-1917), zette de Grote Christelijke Traditie voort. Na hem barstte de kritiek los op die traditie. In dit interview bepleit dr.ir. Rob Nijhoff hernieuwde aandacht voor de Grote Traditie.

 
Autocitatie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie