Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Augustus 2014
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Augustus 2014Een mishagen aan onszelf PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Wat zit er achter de zwaartekracht? PDF Print Email
Written by   

Het idee van de zwaartekracht verklaart veel natuurverschijnselen, maar waardoor wordt de zwaartekracht zelf verklaard? Een speculatieve vraag, die echter ook tot een nieuwe benadering kan leiden. Dennis Dieks bespreekt een controversieel maar spectaculair voorstel van de Amsterdamse natuurkundige Erk Verlinde.

 
Een goede God en een slechte schepping PDF Print Email
Written by   

Deze aarde is volgens gnostici slecht en product van een kwade scheppergod. De gedachte dat de allerhoogste God voor deze wereld verantwoordelijk is, is in het gnosticisme blasfemie. Daartegenover hebben de kerkvaders vastgehouden aan het bijbels getuigenis dat God schepper is. Uit angst voor dualisme wordt echter in het orthodoxe christendom vanaf de kerkvaders het kwaad, meer dan in de Bijbel gebeurt, in verband gebracht met God. Hoezeer het gnosticisme terecht is bestreden, de centrale stelling dat God niet verantwoordelijk is voor alle kwaad, is meer bijbels dan de orthodox-christelijke visie op het kwaad.

 
De vraag van Soφie: Hoe worden sterren en planetenstelsels gevormd? PDF Print Email
Written by   

Ons covermodel is deze keer geen vrouw van vlees en bloed, maar een infraroodtelescoop met de naam Sofia die het heelal afspeurt. Dr. Alfred Krabbe, een Duitse christen-wetenschapper, die verantwoordelijk is voor de Duitse inbreng in de Duits-Amerikaanse samenwerking, doet het woord voor Sofia.

Read more...
 
Een stukje participatieleer PDF Print Email
Written by   

De koninklijke oproep tot participatie is in feite een oproep tot standvastigheid, volgens Peter Blokhuis.

 
Geen-actievoerder PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Kijken in een wazige spiegel PDF Print Email
Written by   

Op grond van de Batman-trilogie kreeg Christopher Nolan (1970) de naam van de ‘meest filosofische filmmaker van het moment’. Die naam verdient hij echter ook op grond van andere films waarin hij kennistheoretische thema’s aan de orde stelt. In de aanloop naar de verschijning van Nolans nieuwste rolprent, Interstellar (november 2014) belicht ik zijn ‘epistemologische films’, films over de betrouwbaarheid van onze kenvermogens: Memento (hoe betrouwbaar is ons geheugen?), Insomnia (hoe betrouwbaar is onze zintuiglijke waarneming?), en Inception (hoe betrouwbaar is onze intuïtie?), met een intermezzo over The Prestige (hoe betrouwbaar is het iets van anderen aan te nemen?).

 
Misplaatste superioriteit PDF Print Email
Written by   

Hoe willen we voor internationale gerechtigheid opkomen als we ons in het Westen superieur voelen, is de vraag van Jan Hoogland.

Read more...
 
Max Weber stelde zijn eigen denken ter discussie PDF Print Email
Written by   

Zoekend en tastend stelde Weber grote thema’s aan de orde als secularisatie, kapitalisme, de wetenschap, of hij ze ook grijpen mocht. Hans Ester laat iets zien van de context waarin Weber over deze thema’s nadacht.

 
De blauwe ruiter PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Debat: Patenteren is strijdig met het open karakter van wetenschap PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Schepping en evolutie: de wetenschappelijke stand van zaken PDF Print Email
Written by   

Met genoegen lees ik Sophie als opvolger van Ellips. De filosofische invalshoek van de artikelen bevalt mij. Tot mijn verrassing las ik in het laatste nummer de bijdrage van Jan Hoogland, ‘Ongevraagde adviezen aan creationisten’. Ik onderschrijf zijn visie op de verhouding tussen geloof en wetenschap, en ook zijn adviezen. Maar er valt meer te zeggen over schepping en evolutie, met name omdat een aantal biologische basisgegevens over hoe organismen veranderen bij veel (hoogopgeleide) mensen onbekend zijn, en omdat kennis over een fundamentele eigenschap van onze fysische werkelijkheid afwezig lijkt. In het artikel hieronder, dat ik met Hans Degens schreef, komen deze biologische basisgegevens aan de orde.

 
'Fair Science' vraagt eerlijkheid van evolutionisten en creationisten PDF Print Email
Written by   

Als bestuurslid van stichting De Oude Wereld heb ik met belangstelling kennisgenomen van de adviezen van Hoogland in de jongste editie van Sophie. Goede adviseurs zijn immers van groot belang. Nu houd ik niet zo van de typering creationist omdat de uitgang -ist een zeker fanatisme en een bepaalde eenzijdigheid in argumentatie suggereert, waarvan ik mij distantieer. Maar omdat Hoogland in één adem de activiteiten van stichting De Oude Wereld noemt, voel ik me toch maar aangesproken.

 
'In de kachel ermee!' PDF Print Email
Written by   

“In de kachel ermee”, zei een goede vriend toen hij de eerste versie had gelezen van wat de oratie moest worden van prof.dr.ir. Hendrik van Riessen. Op een studiekring merkte Van Riessen daarover op: “Kijk, dat is wat een goede vriend doet, die zegt je recht in je gezicht de waarheid. Die raad heb ik opgevolgd.” Als goede vriend zou ik hetzelfde ongevraagde advies willen geven aangaande het creationistisch paradigma: in de kachel. Mensen uit orthodoxe kringen die met de beste bedoelingen de apekool van het creationisme slikken, zien vervolgens tot hun verdriet dat hun studerende kinderen zowel het één (het creationisme) als het ander (het daarmee verbonden geachte geloof) overboord zetten. Dat laatste zou ik hun graag besparen.

 
Het creationisme strijdt de goede strijd met de verkeerde wapens PDF Print Email
Written by   

Op mijn artikel ‘Ongevraagde adviezen aan creationisten’ heb ik drie reacties gehad. Ik kan ze kort als volgt typeren. Hans Goedbloed vindt dat er aan het creationisme beter geen aandacht meer besteed kan worden in ons blad, want het creationisme is wetenschappelijk gezien geen serieuze optie. Wim de Jong en Hans Degens zeggen eigenlijk twee dingen: de evolutietheorie kent nog zeer grote gaten, maar die kunnen door het creationisme niet worden gevuld, omdat het creationisme geen wetenschap is. Kees-Jan van Dam is ten slotte van mening dat ik het creationisme geen recht doe en de wetenschappelijke bewijskracht ervan onvoldoende onderken.

 
Een kleine club voor grote vragen. Interview met Cors Visser, directeur van ForumC PDF Print Email
Written by   

ForumC wil een intellectuele ontmoetingsplek zijn van christenen en niet-christenen. En dat lukt ook nog. Wat is het geheim? Een interview met directeur Cors Visser.

 
Alister McGrath, C.S. Lewis. Excentriek genie, onwillige profeet PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Henk Vreekamp, Als Freya zich laat zien. De code van het christendom PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Christen zijn in een seculiere zorgcontext PDF Print Email
Written by   

Christen zijn is geen meetlat trekken langs allerlei situaties, maar het doorgeven van liefde. Dat is de positie die Stefan Paas in juni verdedigde op het congres ‘Zichtbaar in Zorg’ aan de GH.

 

 
Wat verwacht de patient? PDF Print Email
Written by   

Wat wil en verwacht een (christelijke) patiënt aan zichtbare en herkenbare christelijke zorg? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Verwachtingen en wensen van patiënten zijn vaak diffuus of zelfs tegenstrijdig. Wil een christelijke patiënt bijvoorbeeld altijd ‘christelijke zorg’ en wat heeft de patiënt daarvoor over aan reistijd, eigen bijdragen et cetera?

 


Sophie