Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Juni 2014
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Juni 2014Theologie met spijt PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De gnostische oorsprong van de drie-eenheidsleer PDF Print Email
Written by   

Het vroegchristelijk denken is tot en met de grote concilies van Nicea (325) en Chalcedon (451) gekleurd door de strijd met het gnosticisme. Hoewel dit gnostische denken in vrijwel alle opzichten door de kerkvaders is afgewezen, zijn enkele wezenlijke punten overgenomen. Het gaat daarbij om de aangenomen drie-eenheid van God, alsmede de opvatting dat verlossing met de schepping gegeven is en ‘godgelijk worden’ als consequentie moet hebben.

 
Hand in hand voor christelijke wetenschap PDF Print Email
Written by   

In mei 2014 promoveerde Ab Flipse op een prachtige studie naar de vruchtbare kruisbestuiving van ‘Roomschen en gereformeerden’ bij de vorming van een christelijk wetenschapsideaal aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Zij stimuleerden elkaar in een emancipatiebeweging die succesvol was.

 

 
De vraag van Soφie: Is religie aan plaats gebonden? PDF Print Email
Written by   

Sophie van Mechelen is na haar gereformeerde opvoeding geen praktiserend christen meer. Toch krijgt ze op bepaalde plekken op aarde een sterk religieuze ervaring. Is die ervaring gebonden aan de plaats?

Read more...
 
De noodzaak van het getuigenis PDF Print Email
Written by   

Stanley Hauerwas leverde een eigen bijdrage aan het denken over ‘getuigenis’ door Amerikaanse en Europese invloeden te combineren. Ariaan Baan evalueert deze benadering.

 
Sophia Hopkey PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een christelijk paradigma voor de economie PDF Print Email
Written by   

Het kader waarmee je als wetenschapper werkt is geen onderdeel van de theorie en ook niet levensbeschouwelijk neutraal. Een christelijk paradigma in de economie kan een belangrijke correctie zijn op het neoklassieke paradigma. Roel Jongeneel doet een voorstel.

 

 
Stapje terug PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Apologetiek is hot PDF Print Email
Written by   

Recent verschenen verschillende boeken over apologetiek. Ik denk aan titels als God bewijzen en Handboek christelijke apologetiek. Het is druk op dit front.

Read more...
 
Bildung als sleutelbegrip en als toverwoord PDF Print Email
Written by   

Bildung is een toverwoord geworden waarmee elke onderwijsvernieuwing pleegt te worden gelegitimeerd. Hans Ester laat echter de romantische context proeven waarin het begrip Bildung is gesmeed en de hoge eisen die het stelt.

 

 
Het gif der predestinatie PDF Print Email
Written by   

In bevindelijke kring kan een bijzondere ervaring of openbaring zekerheid verschaffen over de uitverkiezing tot zaligheid (predestinatie). Hans van Seventer kreeg een bijzondere openbaring door een college van professor Zuidema, waardoor hij eens en voor altijd inzag dat de leer over de uitverkiezing een gif is. Augustinus misbruikte de stoïcijnse leer van voorzienigheid om gelovigen zekerheid te verschaffen over hun lot.

 

 
Goddelijke voorzienigheid en een christelijke geschiedbeschouwing PDF Print Email
Written by   

Om aan een deterministische visie op Gods voorzienigheid te ontkomen, maakt Willem Ouweneel onderscheid tussen Gods raad en Gods wegen.

 

 
Identiteit in het licht van de navolging PDF Print Email
Written by   

Navolgers laten sporen na. In de weg van de navolging ontstaat vanzelf christelijke cultuur, niet primair als programma, maar als consequentie van een roeping. Een beschouwing over christelijke identiteit.

 

 
Ongevraagde adviezen aan creationisten PDF Print Email
Written by   

De oproep tot ‘fair science’, laat volgens Jan Hoogland zien, dat er een groot wantrouwen is onder creationisten jegens de reguliere wetenschap. Wantrouwen leidt echter niet tot een vruchtbare competitie. Hoogland geeft een aantal adviezen.

 

 
Geloof is relatie, geen opgaan in God PDF Print Email
Written by   

Wie gelooft in Christus, deelt in de gemeenschap met zijn persoon. Maar hoe gebeurt dit en welke filosofische aspecten zitten daarachter? Geloof is een relatie die haaks staat op een ontologische vermenging van substanties. Een proefschrift van dr. Maarten Klaassen laat zien dat theologie nooit los is van filosofische vooronderstellingen.

Read more...
 
De kleine jongen van de grote vraag PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie