Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
April 2014
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

April 2014Webertje PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Meedoen op het middenveld PDF Print Email
Written by   

We leven in een zogeheten high-trust-society, maar het wantrouwen neemt steeds meer toe. “Met mij gaat alles goed, maar niet met de samenleving.” Zou dit niet het samenlevingsvraagstuk van onze tijd zijn, dat ieder wordt aangesproken op eigen kracht en zelfredzaamheid, zonder dat er nog wordt gewerkt aan een betrouwbare en rechtvaardige samenleving?

 

 
Brak de reformatie met een gedeelde opvatting van 'het goede leven'? PDF Print Email
Written by   

De reformatie maakte onbedoeld een einde aan een eeuwenlang gedeelde opvatting over ‘het goede leven’ en de deugden die dat leven mogelijk maakten. Dat is de stelling van Brad Gregory in zijn veelbesproken boek The Unintended Reformation en eerder al van Alasdair MacIntyre. In dit artikel ga ik na of de reformatie (in het bijzonder de calvinistische variant) inderdaad een breuk betekende met de ‘teleologische’ visie op het leven.

 

 
De vraag van Soφie: Waarom heeft een paard benen? PDF Print Email
Written by   

Sophie van Groningen is zes jaar en woont op een boerderij aan de IJssel. Ze is een groot paardenliefhebber. Waarom heeft een paard benen en geen poten, een hoofd en geen kop? Over deze vraag heeft ze genoeg nagedacht.

Read more...
 
Wonder en teken PDF Print Email
Written by   

Het vaststellen van het wonderkarakter bij een genezing behoort toe aan de kerkelijke autori­teiten, aangezien alleen vanuit het geloof de tussenkomst van God kan worden aangeno­men. Een rooms-katholieke visie.

 
Leve de oppervlakkige contacten! Interview met Femmianne Bredewold PDF Print Email
Written by   

In het algemeen leven we te veel langs elkaar heen. Femmianne Bredewold keek in twee Zwolse woonwijken naar de relaties tussen kwetsbare en weerbare burgers. Het vaakst komen oppervlakkige contacten voor en die zijn ook het best: er kan weinig misgaan, ze zijn symmetrisch en ze geven het gevoel dat je erbij hoort. Alleen, zelfs oppervlakkige contacten bestaan bijna niet. Twee derde van de ‘weerbare’ burgers heeft geen enkel contact met ‘kwetsbaren’.

 
Authenticiteit als tegenhanger van vervreemding in de economie PDF Print Email
Written by   

Steeds meer is duidelijk hoezeer het basisbegrippenapparaat van de economie is gekaapt door de neoliberale verenging daarvan. Het eigen taalgebruik lijkt daarom op dit moment de grootste handicap voor de economie. Het actuele debat over de zorg bijvoorbeeld, de groei, de overheid versus de markt et cetera is vruchteloos wanneer de analyse zich door een onkritisch en onvolledig taalgebruik geen rekenschap geeft van de achterliggende concrete verschijnselen. Met andere woorden, wat is economie?

 

 
De beslisruimte van de rechter mag niet politiek gekaapt worden PDF Print Email
Written by   

De vrijlating van Volkert van der Graaf maakt de tongen los. Daarbij krijg je soms de indruk dat vooral de rechterlijke macht het moet ontgelden. Volgens mij ten onrechte. Ik denk dat de discussie een gevolg is van het uiterst onhandige, maar bovendien immorele handelen van politici.

Read more...
 
Filosoferen over duurzaamheid PDF Print Email
Written by   

Het moet vandaag duurzaam, maar wat is duurzaam? Over die vraag heeft Henk Massink onlangs een lijvig proefschrift geschreven: Blijvend thuis op aarde?. In dit artikel zullen we zien hoe een hervormde boerenjongen met behulp van Kuyperiaanse wijsbegeerte het denken over duurzaamheid verheldert.

 
Debat: Een aandeelhouder is iemand die zijn aandeel houdt PDF Print Email
Written by   

Na de beursgang van Worldonline in 2000 bekritiseerde bestuursvoorzitter J. Kalff van ABN Amro de cultuur onder beleggers om snel veel geld te willen verdienen zonder risico te lopen. “Een aandeelhouder is iemand die zijn aandeel hóudt,” was toen zijn opmerkelijke stellingname. Terwijl we nog niet uit de financiële crisis zijn, lijkt het op de beurs weer business as usual en is er aan de cultuur om snel veel geld te willen verdienen weinig veranderd. Is het opnieuw tijd voor de stelling van Kalff?

Read more...
 
Ben jij orthodox? Wie maakt dat uit? PDF Print Email
Written by   

De termen ‘vrijzinnig’ en ‘rechtzinnig’ zijn tamelijk subjectief; ze hangen sterk af van het standpunt van de beoordelaar. Toch zijn ze wel bruikbaar, al was het alleen al omdat vrij- en rechtzinnig ze graag op zichzelf toepassen

 
Wie schiep de schepper? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Richard Wagner en de gekwetste emoties achter zijn muziek PDF Print Email
Written by   

De aanvankelijk miskende Wagner maakte zichzelf groter door zich boven de Joden te verheffen.

 
Morele (on)volwassenheid in organisaties PDF Print Email
Written by   

Corinne Starreveld onderzocht drie hedendaagse zingevingsinitiatieven in het bedrijfsleven. Deze initiatieven tonen hoe ethiek en zingeving beter bespreekbaar gemaakt kunnen worden op de werkvloer.

 
Een wolk van Sophia's PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De verleiding van de mystiek PDF Print Email
Written by   

Wat hebben protestanten met mystiek? Mystiek is er niet alleen voor katholieken, zou je kunnen denken, maar ook voor protestanten, hoewel die doorgaans zich oriënteren op het Woord. Maar geen geloof kan zonder ervaring.

Read more...
 
Nieuwe atheïsten PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De zeebries der eeuwen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Wijsgerige ethiek met analytische scherpte PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Jane Eyre in Lijn 4 PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Durf te denken PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie