Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Februari 2013
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Februari 2013Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een doorbraak in het stamcelonderzoek PDF Print Email
Written by   

Er zijn weinig wetenschappelijke onderwerpen met zo veel ethische en politieke implicaties als de stamcel: deze ongespecialiseerde lichaamscel kan zich ontwikkelen tot alle andere celtypen van het lichaam. Stamcellen zijn belangrijk door de talrijke toepassingsmogelijkheden in medische behandelingen. De ontwikkeling daarvan bleek echter verre van gemakkelijk en bovendien was er een belangrijk ethisch obstakel: stamcellen worden verkregen uit menselijke embryo’s. Spectaculaire ontdekkingen van John B. Gurdon en Shinya Yamanaka hebben aan het licht gebracht dat gewone lichaamscellen geherprogrammeerd kunnen worden tot stamcellen. In oktober jongstleden ontvingen ze voor hun werk de Nobelprijs. Door hun ontdekking komt de discussie over stamcellen in een ander licht te staan.

 
Augustinus ontdekte de persoonlijke schuldvraag PDF Print Email
Written by   

De thematiek van schuld is prominent aanwezig bij Augustinus. Hij wordt zelfs de uitvinder van de erfzondeleer genoemd, met welhaast een obsessie voor schuld en zonde. Wie dieper op de problematiek ingaat, ziet hoe de Latijnse kerkvader de schepping goed noemt, maar tegelijk het kwaad ín de mens ontwaart. Kwaad is persoonlijke schuld, alleen teniet te doen door onverdiende genade.

 
De vraag van Soφie: Waarom vind ik het spannend om er te mogen zijn? PDF Print Email
Written by   

,,Iedereen mag er zijn, onvoorwaardelijk. Dat is mijn overtuiging. Ook ikzelf. Maar waarom is het soms dan toch zo spannend om jezelf te zijn?’’ Sophie Kroon onderwerpt zichzelf aan een onderzoek.

Read more...
 
Van hooligan tot kloosterling PDF Print Email
Written by   

Schaamte speelt een essentiële rol bij schuldbesef en boetedoening. Zijn we de schaamte voorbij, nu onze samenleving haar christelijke bronnen heeft afgezworen en de grenzen van geweld steeds verder opschuiven? Bewakingscamera’s lijken de rol van het Alziend Oog te hebben overgenomen. Kunnen zij onze beschaving redden door het mechanisme van beschaming oftewel naming and shaming, vraagt psycholoog Arthur Hegger zich af.

 
Goethes Faust. Diepe schuld, geen berouw en toch verlossing PDF Print Email
Written by   

In Goethes Faust blijft de gedachte behouden van de verlossing waar een mens naar dient te streven, maar de inhoud van de verlossing verandert fundamenteel, stelt Hans Ester vast.

 
Het menselijk tekort volgens Immanuel Kant PDF Print Email
Written by   

De Maand van de Filosofie gaat over het ‘menselijk tekort’ in relatie tot de economische crisis. Dit tekort is een schuld die niet valt in te lossen, aldus Coen Simon in de aankondiging van zijn essay Schuldgevoel. Het idee van een menselijk tekort kan beschouwd worden als een geseculariseerd zondebegrip: het besef dat de mens geen volmaakt wezen is en vol zwakheden zit. De mens kleeft van nature het ‘radicale kwaad’ aan, zoals de christelijke zondeleer stelt. We vinden dit begrip ook terug in de redelijke filosofie van niemand minder dan Immanuel Kant. Zijn duiding is echter niet radicaal genoeg. In dit artikel wordt duidelijk dat het tekort niet zomaar moreel te herstellen is, maar een transcendent perspectief vereist. Dat is precies het punt dat Søren Kierkegaard maakt als hij een immanente ethiek laat botsen op een paradoxaal geloof.

 
Moraal een illusie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Guilty PDF Print Email
Written by   

Zou hij nu wel of niet schuldig zijn? Al maanden sloten de netten zich rond Lance Armstrong. Maar tijdens zijn interview met Oprah Winfrey zouden we het voor het eerst uit zijn eigen mond horen. Binnen enkele minuten was het al duidelijk. Armstrong moest op een vragenvuur van Oprah in alle gevallen ‘ja’ antwoorden. Het klonk als een door de beklaagde zelf herhaaldelijk uitgesproken ‘guilty’. Eindelijk heeft Lance het zelf toegegeven en schuld beleden. Alleen, krijgt hij ook vergeving?

Read more...
 
Is hulp krijgen hetzelfde als schuld opbouwen? PDF Print Email
Written by   

Belangeloos handelen en betrokkenheid in hulpverleningsrelaties gelden als nobel, maar bestaat er wel zoiets als belangeloosheid? Empirisch onderzoek van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken geeft aanwijzingen voor het feit dat we ook in belangeloze hulpverleningsrelaties een ‘virtuele bankrekening’ bijhouden.

 
Tussen vergeving en straf PDF Print Email
Written by   

‘Jezus heeft de straf die wij door onze zonden verdienen in onze plaats gedragen. Dat maakt Hem tot onze Verlosser. Wij mogen leven vanuit een duur gekochte amnestie.’ Dit is het gangbare antwoord in de protestantse traditie op de vraag waarom Jezus de doodstraf kreeg. In deze bijdrage wil ik nagaan hoe sterk dit antwoord theologisch staat. En wie het ons heeft ingefluisterd. Wanneer begon het in de geschiedenis van kerk en theologie beslag op ons geweten te leggen?

 
Misdadige vertaling PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Schuld en boete in orthodoxe kring PDF Print Email
Written by   

Schuld en schuldgevoel gaan vaak niet samen op. In sommige kerkelijke tradities is het schuldgevoel overontwikkeld, terwijl er aan dat gevoel geen reële schuld ten grondslag ligt. Anderzijds komt het, mede door psychische stoornissen, steeds vaker voor dat mensen wel een schuld, maar daarover geen schuldgevoel hebben. Wanneer kun je zeggen dat er een ‘gezonde verhouding’ is tussen schuld en schuldgevoel? Wat is de rol van boete bij schuld? Willem Ouweneel inventariseert.

 
Schuld en boete in drie hedendaagse films PDF Print Email
Written by   

De samenleving kan bedreigend zijn en een proces van vergeving blokkeren (zoals in de film Jagten), maar de samenleving heeft ook een helende kracht (zoals in Get low). Er is gelukkig altijd een escape online, wat de film Offline laat zien.

 
Een schuld is een verwrongen belofte. David Graebers pleidooi voor kwijtschelding PDF Print Email
Written by   

Een belofte die je hebt gedaan, kun je niet op iemand anders overdragen. Een schuld wel. Dat is het immorele in onze omgang met schuld en het kernprobleem van de kredietcrisis. Antropoloog David Graeber, intellectuele pijler van de Occupybeweging, schreef een weergaloos boek, dat ik in een aantal stellingen zal uitwerken.

 
Griekse denken werkte desastreus door in christelijke theologie PDF Print Email
Written by   

Het Griekse denken is niet neutraal, maar heeft desastreus doorgewerkt in de christelijke theologie. Dat blijkt in de scholastiek in de Middeleeuwen en de tijd na de Reformatie, de zogeheten gereformeerde scholastiek. Dat stelt drs. C. Ouwendorp in een lijvige studie Jeruzalem en Athene. Een blijvende worsteling in de theologie. Zijn remedie behelst een antwoord vanuit de reformatorische wijsbegeerte.

Read more...
 
Wie heeft God gemaakt? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De echte crisis is de crisis van de mens PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Democratie in tijden van toenemende ongelijkheid PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een na populairste meisjesnaam! PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie