Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Juni 2012
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Juni 2012Weldoen of niet doen? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De terugkeer van het vormingsideaal PDF Print Email
Written by   

In de loop van de twintigste eeuw verdween het begrip ‘vorming’ grotendeels van het toneel en nam de pedagogiek een ‘realistische’ wending. Inmiddels lijkt vorming terug van weggeweest. Zo publiceerde de Onderwijsraad op verzoek van de Eerste Kamer onlangs een advies over dit thema en is er ook in het onderwijs de nodige aandacht voor. De vraag is wat vorming onder de condities van een laatmoderne cultuur kan betekenen. Ik meen dat we weliswaar niet kunnen terugkeren naar de verheven idealen van de Bildungstraditie, maar dat we wel moeten behouden waar het in die traditie om draaide: de vorming van de persoon met het oog op levensoriëntatie.

 
Het grote onvermogen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Paulus als voer voor filosofen PDF Print Email
Written by   

De apostel Paulus is niet alleen voer voor theologen, maar ook voor filosofen. De Groninger nieuwtestamenticus Geurt Henk van Kooten ontving samen met filosofen van de Radboud Universiteit, Ben Vedder en Gert-Jan van der Heiden, een subsidie van maar liefst zeven ton van NWO om onderzoek te doen naar de relatie tussen rede en geloof in de brieven van Paulus.
,,Er is steeds meer interesse in de filosofische Paulus.˝

 
Paulus voor iedereen PDF Print Email
Written by   

Iedereen die het Evangelie gelooft, is rechtvaardig. Het heil was van meet af aan voor heel de wereld bedoeld. Heidenen, niet-Joden, zullen – precies als Abraham tevoren – door geloof binnentreden in de verbondsgemeenschap, zo stelt de Britse nieuwtestamenticus Tom Wright, een internationaal Paulus-deskundige wiens boeken zich in een grote populariteit verheugen.

Read more...
 
De vraag van Soφie: Is liefde een emotie? PDF Print Email
Written by   

In het leven draait alles om liefde. Maar wat is het eigenlijk precies? Is het een gevoel? Is het een emotie? Is het een activiteit? Een bewustzijn? Sophie de Blois wil precies weten hoe de dingen in elkaar zitten. Ze heet niet voor niets Sophie. En ze wil telkens haar horizon verleggen. Als ze geslaagd is voor haar havo-examen gaat ze drie maanden naar Ethiopië. ,,Ik hoop veel te leren. Bijvoorbeeld wat liefde is. Aan de andere kant wil ik ook graag laten zien wie ik zelf ben en wat het betekent om in een westerse cultuur te zijn opgegroeid.’’

Read more...
 
Herstelrecht brengt mensen bij elkaar PDF Print Email
Written by   

Dit is het derde deel van een serie over welke betekenis geloof kan hebben in een samenleving die is geobsedeerd met (on)veiligheid. In de eerste twee delen kwamen Beatrice de Graaf (historica) en Erik Borgman (theoloog) aan het woord. In dit derde deel hebben we Gert-Jan Slump (criminoloog) geïnterviewd.

Hij is bevlogen met herstelrecht bezig en richt zich zodoende op bemiddeling tussen slachtoffers en daders. Hierdoor wordt veiligheid iets dat mensen zelf in de hand hebben. Niet alleen de overheid, maar ook burgers onderling streven naar conflictoplossing.

Criminoloog Gert-Jan Slump (49) verricht als projectmanager werkzaamheden voor Restorative Justice Nederland, waarvan hij medeoprichter is. Deze organisatie houdt zich, zoals Slump het zegt, bezig met ‘herstellend recht’ als alternatief voor of aanvulling op het strafrecht. We hechten tegenwoordig een groot belang aan het strafrechtsysteem om maximaal veilig te kunnen zijn. Toch kan dit systeem volgens Slump niet altijd de oplossing bieden waar daders, slachtoffers en de gemeenschap behoefte aan hebben.

 
De literaire tante PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Publieke liefde. Agape als bron voor maatschappelijke vernieuwing in tijden van crisis PDF Print Email
Written by   

Caritas, barmhartigheid, compassie, mededogen, medelijden (noem maar op), tegenwoordig zijn ze niet bijster populair. De meest voorkomende vertaling van caritas, liefde, gaat nog. Maar dan wel in de private sfeer. In de grotemensenwereld van samenleving, politiek en economie heeft ze geen plaats. Daar draait het om macht, om procedures, om eigenbelang, om efficiency, om stemmen, om geld – wat ook maar, niet caritas.

 
Theologische bladen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Je eigen schaduw PDF Print Email
Written by   

Een cliché is snel geboren, zeker in de politiek. Ineens was dat ene zinnetje de typering van de actuele politieke situatie: ‘over je eigen schaduw heen springen’.

Read more...
 
Wisselende contacten tussen kerk en staat. Van Constantijn tot de Franse Revolutie PDF Print Email
Written by   

Het is duidelijk dat de kwestie ‘kerk en staat’ een filosofisch probleem is: de vraag hoe deze twee samenlevingsverbanden zich tot elkaar verhouden, kan slechts beantwoord worden in het kader van een omvattende sociale filosofie. Staat de kerk boven de staat, of de staat boven de kerk, of staan zij naast elkaar, hetzij totaal gescheiden, hetzij in een organische samenhang?

.
 
Het aardse paradijs van de Bildungsroman PDF Print Email
Written by   

Ons schoolsysteem heeft veel aan Von Humboldt te danken, maar niet elke hervorming van Von Humboldt werd een succes. De Bildungsroman is een voorbeeld.

 
Debat: Zonder liefde geen markt PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Duurzaamheid is een moreel probleem PDF Print Email
Written by   

Duurzaamheid is niet langer een linkse hobby. Ook conservatieve filosofen als Roger Scruton melden zich in het debat. Zij pleiten voor sterke burgers en niet voor een sterke overheid. Want aan het duurzaamheidsvraagstuk zitten sterke morele en levensbeschouwelijke kanten. Massink ziet meer mogelijkheden voor overheidsoptreden dan conservatieven. Toch stelt hij zichzelf de vraag of het vage en complexe begrip duurzaamheid wel uitgangspunt kan zijn voor beleidsontwikkeling. In een promotieonderzoek analyseert hij het concept met behulp van de christelijke filosofie van Dooyeweerd en de pragmatistische filosofie. Een interview ter gelegenheid van de VN Conferentie over Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro van 20-22 juni.

 
Verdronken waarden PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Wij zijn allen nihilist PDF Print Email
Written by   

Of we ons nu christen noemen of ietsist, wij zijn allen nihilist. Dat is ongeveer de conclusie van Paul van Tongeren in zijn meeslepende studie Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren.

 
Ik ben hier op aarde om mijn weg met God te gaan PDF Print Email
Written by   

Via een buurmeisje met wie Anne Verwaal veel optrok, kwam ze vijf jaar geleden tot geloof. Nadat ze haar studie sociale geografie en planologie aan de Universiteit Utrecht eerder dit jaar had afgebroken, wist Anne even niet meer hoe het nu verder moest. Via mensen uit de kerk kwam ze op het EH-traject terecht.

Read more...
 
Kierkegaard en de ernst van de eeuwigheid PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Revius’ passie voor waarheid botste met Descartes’ moderne wereldbeeld PDF Print Email
Written by   

Wie hartstochtelijk naar waarheid streeft, in de overtuiging dat die heilzaam is voor de mens, zal de subjectieve vorm ondergeschikt achten aan de objectieve inhoud. Zo dacht en werkte Jacob Revius (1586-1658), dichter, theoloog en geschiedschrijver. Hij zag Descartes en het nieuwe copernicaanse wereldbeeld als een ondergraving van Gods geopenbaarde waarheid over mens en wereld. Enny de Bruijn schreef een intrigerende biografie die tevens een helder beeld schetst van de cultuuromslag in de zeventiende eeuw.

Read more...
 


Sophie