Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Februari 2012
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Februari 2012Judas for president PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Niet de auteur, maar de lezers zijn het succes van het levensboek PDF Print Email
Written by   

Levensboeken zijn hot, in pastoraat en welzijn. Wat is het succes daarachter? Theoloog Thijs Tromp deed er een promotieonderzoek naar. Zijn conclusie: niet de identiteit van de auteur die wordt vastgelegd of geconstrueerd is bepalend, maar de relatie die de auteur al vertellend met zijn publiek legt.

 
De relativistische tijdgeest PDF Print Email
Written by   

Herman Dooyeweerd was een vurig bestrijder van ‘historisme’. Daarin stond hij niet alleen: tientallen Nederlandse intellectuelen verzetten zich rond het midden van de twintigste eeuw ertegen. Wat bracht hun pennen in beweging? Wat stond er op het spel? Wat was er zo gevaarlijk aan het kwaad dat historisme heette?

 
De vraag van Soφie: Hoe vinden we een nieuw evenwicht tussen kerk en staat? PDF Print Email
Written by   

Vragen over religie en over de verhouding tussen kerk en staat zijn helemaal terug in het publieke debat. Ook overheid en politiek worstelen met deze vragen. De belangrijkste omstandigheid is dat naast kerk en staat een ‘derde soeverein’ zich als speler op het veld heeft gemeld: de markt. Hoe vinden we als samenleving in deze nieuwe situatie een balans; de balans tussen kerk, staat en markt? Deze vraag fascineert Sophie van Bijsterveld.

Read more...
 
Celsus versus de christenen PDF Print Email
Written by   

Volgens een onderzoek van ForumC noemt 44% van de Nederlandse hoogleraren zich atheïst, terwijl dat percentage in onze samenleving als geheel slechts 14% is. Wat is de waarde van deze momentopname? Hoe was het vroeger? In onze serie ‘Geloof en wetenschap’ onderzoekt Willem Ouweneel de intellectuele ontvangst van het christendom in de eerste eeuwen. De oudst bekende bestrijder van het christendom is Celsus. Hij is echter alleen bekend door het verweerschrift Tegen Celsus, van kerkvader Origenes. De bezwaren van Celsus lijken weer actueel. Daarom is het goed kennis te nemen van de briljante weerleggingen van Origenes. Zijn geschrift is een hoogtepunt in de apologetische literatuur, is de conclusie van Ouweneel.

 
Blij er te zijn PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Heeft sombere theologie haar tijd gehad? PDF Print Email
Written by   

Is het einde van het gesomber over kerk en theologie aangebroken? Deze vraag kwam bij mij op tijdens de promotie van ds. Wim Dekker over de afwezigheid van God, vorige maand aan de Vrije Universiteit. De afwezigheid van God, is dat niet een wésters probleem, vroeg prof. Stefan Paas, hoogleraar kerkplanting aan de Vrije Universiteit. Immers, in de rest van de wereld floreert de kerk en – in het voetspoor daarvan – de klassieke theologie.

 
De hoer en de moordenaar PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Natuurwetenschappelijke bladen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Christelijke filosofie is volop actueel PDF Print Email
Written by   

De eerste twee maanden van 2012 waren voor de christelijke filosofie in Nederland twee rijke maanden. 27 januari jl. hield dr. Renée van Riessen haar oratie als bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Een week later was de beurt aan dr. Govert Buijs. Hij aanvaardde met het uitspreken van zijn oratie de bijzondere leerstoel Politieke filosofie vanwege de Stichting Doctor Abraham Kuyperfonds.

Read more...
 
De profetische gaven van econoom Fred Hirsch (1931-1978) PDF Print Email
Written by   

Wie al wat ouder is, zal zich de energiecrisis herinneren in de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat was een schok. Energie, de motor waarop de fysieke economie draaide, ging letterlijk op de bon. Meer recent is het de eurocrisis die de complexe machine van de economie doet kreunen en steunen. Zijn die crisisverschijnselen waarmee de wereldeconomie te maken heeft louter incidenten? Nee, zou Fred Hirsch zeggen. Je moet onderscheid maken tussen oorzaken en aanleiding. De aanleiding heeft iets incidenteels en eenmaligs. De oorzaken zijn echter fundamenteler en hadden kunnen worden voorzien.

 
'We weten inmiddels de weg naar de maan, maar zijn de weg naar onze buren kwijtgeraakt' PDF Print Email
Written by   

Het ontwikkelingsmodel van de huidige geïndustrialiseerde landen en van de opkomende economieën is op wezenlijke punten achterhaald en gevaarlijk. Tegelijkertijd is het laten voortbestaan van de schrijnende armoede onaanvaardbaar. Henk Jochemsen stelt een benadering voor van ontwikkeling als zingerichte vormgeving. Die vormgeving heeft zowel betrekking op het sociale als het fysieke (techniek). Ontwikkelingssamenwerking is volgens hem ten principale een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.

 
De angst voor de ander en het belang van transcendentie PDF Print Email
Written by   

Professor De Graaf (1976) heeft veel ervaring met onderzoek naar veiligheid. Inmiddels houdt zij zich al ongeveer veertien jaar als historicus met dit thema bezig. In haar onderzoek richt zij zich voornamelijk op de vraag hoe het veiligheidsbeleid in westerse landen met andersdenkenden omgaat.

 
Giorgio Agamben bevraagt onze vanzelfsprekendheden PDF Print Email
Written by   

Giorgio Agamben is volgens Hans Ester een boeiend en origineel denker die klassieke thema’s als schuld, naaktheid, schepping en verlossing op een provocerende manier in een nieuw jasje steekt. Maar hij zit er wel vaak naast.

 
Ik kan nu uitleggen wat ik geloof PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Emerging Churches, Small Christian Communities, en 'organisch leiderschap' PDF Print Email
Written by   

Overal ter wereld waar de kerk opleeft, tref je kleine groepen aan van christenen-in-gemeenschap (community). Dit is ook het geval in de groeiende beweging van Emerging Churches (EC’s) in het protestantisme, en die van Small Christian Communities (SCC’s) in de Rooms-Katholieke Kerk. Leiderschap in deze gemeenschappen heeft een uniek en eigentijds karakter. Dit artikel biedt een kennismaking.

 
Verbondsleer als theologisch concept PDF Print Email
Written by   

Theologische theorieën worden niet in de Schrift gevonden, maar door theologen ontworpen om rekenschap af te leggen van de verbanden die zij in de werkelijkheid menen te ontdekken. Het zijn paradigma’s of vaktheorieën die ontworpen zijn om de Schriftgegevens in een logische samenhang te brengen.

Read more...
 
God vinden PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Europese lente PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie