Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Augustus 2011
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Augustus 2011Genieten PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het maatschappelijk middenveld koesteren maar niet romantiseren PDF Print Email
Written by   

In Zwolle wordt ‘het mooiste ziekenhuis van Nederland’ gebouwd. Op de huidige locaties staan grote borden: ‘Samen bouwen aan het mooiste ziekenhuis’. Een presentatie die uitdrukking geeft aan het ideaal van het maatschappelijk middenveld: een ziekenhuis is niet alleen een zaak van de overheid en de markt, maar ook van burgers zelf, de ‘derde weg’. Maar is de werkelijkheid zo rooskleurig? Terecht heeft James Kennedy in zijn oratie gevraagd of burgers wel door de maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd worden. Ook Dooyeweerd waarschuwde al voor een romantisch beeld van het middenveld. Hij heeft stem gekregen door een recente publicatie van de Britse politicoloog Jonathan Chaplin.

 
Hoe slimmer, hoe minder gelovig PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Paus Benedictus en de bijbelkritiek PDF Print Email
Written by   

Het recente boek van Joseph Ratzinger over Jezus van Nazareth bevat volgens Willem Ouweneel waardevolle beschouwingen over Schriftkritiek.

 
De vraag van Soφie: Jezelf zijn of je aanpassen PDF Print Email
Written by   

Kun je compromisloos jezelf zijn?

Sonja van der Sar spiegelt zich aan de schilderes Frida Kahlo.

Read more...
 
Voorbij de stilte, op zoek naar woorden PDF Print Email
Written by   
Nine-one-one is tien jaar geleden. Niets is meer hetzelfde. Deze dag veranderde de wereld, ook de wereld van de literatuur.
 
Adopteer als plaatselijke kerk een boerderij PDF Print Email
Written by   

Kwantitatieve onderzoeken hebben aangetoond dat er geen relatie is tussen kerkelijke denominatie en milieuverontreiniging. Orthodoxe, vrijzinnige, katholieke, evangelische, vrijgemaakte christenen zijn allemaal roetpoepers, zelfs in gelijke mate – of ze duurzaamheid een belangrijk thema vinden of niet. Martine Vonk onderzocht daarom christelijke gemeenschappen die in zekere afzondering van de wereld leven, onder meer amish en benedictijnen. Wat blijkt? Deze gemeenschappen hebben een zeer lage milieubelasting. In hun levensbeschouwing is duurzaamheid echter helemaal geen belangrijke waarde. Hun duurzame levensstijl is het prettige gevolg van andere waarden die het gedrag sturen: nederigheid en soberheid.

 
Parallellen tussen de 'verjoodsing' en de 'islamisering' PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Hoe redelijk is een religieuze verschijning? PDF Print Email
Written by   

,,Op een maandagmorgen, het was 1960, was ik alleen in de schuur bezig om in een grote teil met water de was te spoelen. Ik was toen zestien jaar. Plotseling was alles licht om mij heen. In de hoek stond een prachtige gestalte die mij liefdevol aankeek. Er overkwam mij een gevoel van intense vrede. Even later was alles weer weg. Het was een zeker weten dat het Christus was. Het meest viel mij het licht op en de liefde die hij uitstraalde.’’

 
De wereld van Sofie PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De spagaat van de dominee volgens Immanuel Kant en Dieter Wellershof PDF Print Email
Written by   

Immanuel Kant uit Koningsbergen in Oost-Pruisen schreef in 1783 het artikel ‘Beantwoording van de vraag: wat is Verlichting?’ De bekende openingszin luidt: ,,Verlichting is de bevrijding van de mens uit zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid’’. Te hopen is dat iedere lezer naar aanleiding van de woorden ‘bevrijding’ en ‘onmondigheid’ nieuwsgierig wordt naar het vervolg. Dat vervolg is heel prikkelend, vooral wanneer Kant het gaat hebben over de beide identiteiten van de geestelijke. Een dominee is volgens Kant enerzijds verplicht om zijn catechisanten en zijn gemeente te onderwijzen op grond van de geloofsbelijdenis van de kerk. Want, zo beweert de filosoof, ,,op grond van deze voorwaarde heeft de dominee zijn ambt ontvangen’’. En dan volgt de tweede identiteit, die van zelfstandig, onafhankelijk denker: ,,Maar als geleerde heeft de dominee de volledige vrijheid, ja, zelfs de roeping en verplichting daartoe, om al zijn zorgvuldig getoetste en oprechte gedachten over het onjuiste en onware in die geloofsbelijdenis aan het publiek mee te delen en voorstellen te doen om de religieuze en kerkelijke instituties te verbeteren.’’ Kant moet zelf hebben aangevoeld dat dit wel een bijzonder vreemde constructie is. Hij vervolgt namelijk met een soort vergoelijking. Samenvattend stelt hij dat er dan toch wel enige waarheid in die geloofsbelijdenis aanwezig moet zijn, of in ieder geval ,,niets dat de innerlijke religie tegenspreekt’’. Anders zou de geestelijke zijn ambt niet met een zuiver geweten kunnen uitoefenen. Hij zou het ambt dan moeten neerleggen.

 
De lucht in PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Debat: TINA: There is no alternative PDF Print Email
Written by   

In zijn recente boek Wegen van hoop in tijden van crisis noemt Bob Goudzwaard (c.s.) de volgende schaduwzijden van de vooruitgang in het Westen: milieubederf, wereldwijde armoede, terrorisme. In het bestrijden van armoede, terrorisme en milieuverontreiniging kiezen regeringsleiders vaak voor technologische en economische middelen die de crisis juist versterken. Goudzwaard (c.s.) noemt dit ‘de oplossingsparadox’. Mensen die het voor het zeggen hebben, houden nog altijd vol dat er geen alternatieven voorhanden zijn (There is no alternative, zei Margaret Thatcher al). Daarmee wordt bezinning stelselmatig afgesneden en is een afweging van goede en kwade middelen volgens Goudzwaard onmogelijk.

Read more...
 
Vrije wil PDF Print Email
Written by   

Het boek Vrije wil van Tjeerd van de Laar en Sander Voerman wordt gebruikt in de examenklassen filosofie. Mij is gevraagd om ‘links’ te leggen met het christelijke denken. Hieronder wat handvatten voor leerlingen die het boek bestuderen: het oogmerk is steeds hoe je deze stof kunt verbinden met je geloof in Jezus Christus. In dit artikel enige opmerkingen bij de eerste twee hoofdstukken.

Read more...
 
Filosofiebladen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Bestaan driehoeken en cirkels echt? PDF Print Email
Written by   

Bestaan driehoeken, cirkels en andere wiskundige figuren alleen maar in abstracto, in de menselijke verbeelding, of bestaan ze ook in de werkelijkheid? En als ze reëel zijn, wat betekent dan die realiteit? Dick Stafleu beantwoordt deze vraag aan de hand van de aspectenleer van Herman Dooyeweerd. Zijn stelling is dat ‘werkelijk’ niet hetzelfde betekent als ‘materieel’; werkelijk betekent: behorend tot de geschapen kosmos.

 
De verdomming van de wereld PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De kerk: transcendente én immanente gemeenschap PDF Print Email
Written by   

In evangelische kringen is het aantal studies over de kerk beperkt. Reden voor dr. Willem Ouweneel om in zijn dogmatische reeks twee forse delen te wijden aan een evangelische ecclesiologie. Het resultaat is een diepgravende en veelzijdige studie, waarbij bijbelse, historische, filosofische en theologische gegevens nauw met elkaar verbonden worden.

Read more...
 
Meer buiten dan binnen schooltijd op de EH PDF Print Email
Written by   

Voor Suzanne was het in eerste instantie geen optie om ‘zomaar’ het EH-basisjaar tussendoor te doen. Maar toen ze met haar havo-examen zakte voor geschiedenis en economie, kwam het idee om de avondopleiding van het ROC te combineren met het EH-basisjaar.

 


Sophie