Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Juni 2011
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag

Juni 2011Filosoof op artikel 8 PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Ontevreden gelukkig PDF Print Email
Written by   

Nederlanders behoren volgens internationaal vergelijkend onderzoek tot de gelukkigste burgers van de gehele wereld. Dat is gelet op de welvaart die in ons land heerst ook niet zo verwonderlijk. Zelfs in de huidige crisis gaat het ons vaderland relatief goed. De economische terugval die landen als Griekenland, Ierland of Portugal treft, blijft ons bespaard. Maar ondanks al die positieve omstandigheden, lijkt het erop dat de dominante stemming in ons land er een van onbehagen is.

 
Hawking en de dood van God PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Meer dan decor PDF Print Email
Written by   

Of je nu toerist, reiziger of lokale bewoner bent, landschappen boeien. Eigenlijk is het landschap de grootste gratis attractie. Heel veel medelanders vinden overigens dat het ook gratis moet zijn en moet blijven. Tot het einde van de twintigste eeuw is het landschapsbeleid succesvol. Maar met de millenniumwisseling lijkt er een kink in de kabel te komen. De kritiek op de offensieve en wat elitaire strategie van het natuur- en landschapsbeleid groeit. Bovendien groeit er, na enkele forse economische crises, een nieuwe zakelijkheid die eerst van mensen houdt en pas daarna van bloemen. Men heeft kopzorgen om de gaten die in de overheidsfinanciën zijn geslagen te dichten en dat betekent een rem op ‘consumptieve uitgaven’, waaronder die voor landschap en natuur. Er is sterke voorkeur om te investeren in vitalisering van de economie en werkgelegenheid.

 
Geheim gemak PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De vraag van Soφie: Waar huist de ziel? PDF Print Email
Written by   
Alles is biologisch te verklaren. Ook het geestelijke en verstandelijke van de mens. Zelfs de liefde. Maar als biologie het antwoord is op alle vragen, hebben we dan wel de goede vragen gesteld?

 

 

Read more...
 
De islam is een toverbal PDF Print Email
Written by   

Door de islam te benaderen als politieke ideologie, miskennen we de islam als religie, verzaken we onze naastenliefde en voeden we een vijandsbeeld, waardoor onze kwalificatie van politieke ideologie werkt als een self-fulfilling prophecy: onze islamitische landgenoten radicaliseren. Dat is de stelling van Jos Strengholt, anglicaans priester in Egypte.

 
Orde in het scheppingsdebat PDF Print Email
Written by   

In augustus houdt de Stichting voor Christelijke Filosofie een internationaal symposium over ‘scheppingsorde’. Willem Ouweneel geeft in dit essay een voorzet. Volgens hem moeten we scherp onderscheiden tussen enerzijds de natuurwetten en normen zoals God die verankerd heeft in de scheppingsorde, en anderzijds de concrete hypothesen, theorieën, ‘natuurwetten’ en normen die het resultaat zijn van positivering door de mens. Als dit onderscheid niet wordt gezien, dreigen twee gevaren: conservatisme, waarin de status-quo wordt verward met de scheppingsorde (dit speelt in allerlei gender- en huwelijkgerelateerde debatten) en aan de andere kant: progressivisme, waarin maatschappelijke handelingen van de mens worden vereenzelvigd met Gods handelen.

 
Zou Jezus op een 'christelijke' partij stemmen? PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Met rente PDF Print Email
Written by   

Rente is niets anders dan een prijs voor tijd. De vraag is of deze duiding van de tijd in de economie wel adequaat verdisconteerd is.

 
Debat: Distantie in de zorg is achterhaald PDF Print Email
Written by   

Toos (48 jaar) werkt in de thuiszorg. Zij heeft een cliënt van 75 jaar (mevrouw Opdebeker) met wie ze het heel goed kan vinden. Mevrouw Opdebeker heeft geen sociaal netwerk en is erg eenzaam. Eigenlijk zou Toos het liefst op haar vrije dagen met mevrouw willen wandelen in het park of iets anders ondernemen, maar het protocol van haar werkgever verbiedt dat. Met cliënten mag je geen contacten buiten werktijd aangaan.

Read more...
 
Vier redenen om door een doos te kijken PDF Print Email
Written by   

Het woord filmbox is dubbelzinnig. Er was eens een tijd dat een camera een box werd genoemd: een eenvoudige doos, met een gaatje voor een simpele lens, en een slinger om de film door te draaien. In dit digitale tijdperk gaat dat heel anders. Maar nog steeds komen films in een doos, een dvd-doos, die soms samen met andere dvd’s een filmbox vormen. Over zo’n doos gaat het hier, getiteld Scherp gezien. Film en christelijke filosofie. Op initiatief van hoogleraren van de Stichting voor Christelijke Filosofie is in samenwerking met het Nederlands Dagblad een box gevuld met zes boeiende films die elk op eigen wijze een menselijk thema aanroeren. Het begeleidend boekje bevat diepgravende analyses van filmliefhebbers die ook nog eens een filosofische tik te pakken hebben. Ik laat vier films en auteurs passeren, als een soort voorproefje.

 
Sophia de heks PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Managementbladen PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Religies leiden niet naar hetzelfde heil PDF Print Email
Written by   

Komen alle religies op hetzelfde neer? Deze vraag verdeelt religiewetenschappers tot op de huidige dag. De een zegt dat ze alle hetzelfde beogen, gericht op dezelfde God, de ander beweert dat God juist niet één is. En weer een ander bepleit religiositeit zónder geloof. Want dat lijkt steeds meer de toekomst te hebben.

 
Filo PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Een introductie in het werk van Max Scheler PDF Print Email
Written by   

Hoe komt de Duitse filosoof Max Scheler (1874-1928) op het programma van de Nederlandse filosofen? Dat is een vraag die mij al lang bezighoudt. Wat zou de reden zijn om Scheler te lezen? Ik begin met mijn persoonlijke conclusie: hij is onze tijdgenoot. Wanneer ik zijn werk lees, spreekt hij mij direct aan en voel ik mij uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan. Iedere bladzijde van Scheler heeft mij iets te vertellen. Elke keer weer ben ik verwonderd over het begrip dat hier tussen zijn boek en mij als lezer ontstaat. Ik moet er wel moeite voor doen, maar achteraf voel ik me steeds beloond.

 
Dieren beter af met plichtethiek PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Religie is een belangrijk thema bij filosofen PDF Print Email
Written by   

Wat hebben filosofen met religie? Als we religie breed definiëren, dan is er al snel een link te leggen met de wereld van het denken. Dat bewijst wel het nuttige overzichtswerk Denkers en religie. In dit boek worden negenendertig filosofen, theologen, godsdienstwetenschappers, psychologen, sociologen en cultureel-antropologen gepresenteerd die zich op de een of andere wijze hebben ingelaten met het verschijnsel religie.

Read more...
 
Bram Droppers: De wereld is toch ingewikkelder dan ik dacht toen ik jong was PDF Print Email
Written by   

Bram was altijd goed in de bètavakken en deed op het vwo de richting Natuur & Techniek.
Zijn logische vervolgstap was dan ook iets in die richting. Maar dat liep even anders.

 


Sophie