Warning: Memcache::addserver() expects parameter 2 to be long, string given in /home/httpd/vhosts/sophieonline.nl/httpdocs/libraries/joomla/cache/storage/memcache.php on line 84
Lente 2008
Sophie
Sophie Sophie


Vraag nu een
GRATIS
proefnummer aan!

Vraag nu een gratis proefnummer aan!
Missie
Soφie is een uitgave van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Zij biedt een intellectuele uitdaging door kritisch na te denken over actuele onderwerpen, geïnspireerd door de christelijke traditie.

Redactie
ing. P. de Boer
dhr. A. Deddens
mevr. drs. E.J. van Dijk
mevr. drs. M. Doornenbal
mevr. drs. R. Ebbers-van Aalst
dr. J. Ester
drs. I.D. Haarsma
prof. dr. J. Hoogland
dhr. A. Janse
dr. ir. R.A. Jongeneel
mevr. drs. D.G. Rots
dr. P.H. Vos
dr. K. van der Zwaag
Lente 2008

Vrijheid is niks PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
De mens: geschapen tot duurzaamheid PDF Print Email
Written by   

De aard en waardigheid van de mens wordt niet door zijn ‘vrije wil’ bepaald, maar door het gegeven dat hij ‘als geen ander’ op de bres kan staan voor al wat leeft, is de stelling van Evert Jan Ouweneel.

 
Verantwoordelijk PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Niet gedreven door meerwaarde PDF Print Email
Written by   

Wij weten het altijd beter dan Onze Lieve Heer. Ik zeg het maar op zijn ‘huis-tuin-en-keuken-katholieks’: zelfs de instellingen die zeggen voor Onze Lieve Heer te willen werken, hem te willen eren, zijn eer te willen verkondigen in woord en daad, denken het vaak beter te weten dan Hij. “Wat is de meerwaarde van een christelijke visie?”, vragen zij bijvoorbeeld, terwijl als er nu één zorg is die Jezus niet had, dan is het die voor zijn meerwaarde als Gezalfde van God. En precies dat maakt hem tot de Gezalfde van God, als we tenminste de hymne mogen geloven die de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Filippi citeert:

 
Schoenen uit! PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Het toevallige meesterwerk PDF Print Email
Written by   

Maandagmorgen gaf professor S.U. Zuidema zijn inleidingcolleges tot de filosofie, bedoeld voor alle studenten aan de vu. Wij spreken over de jaren zestig. Zuidema wist je aandacht op een boeiende manier vast te houden, alhoewel het studentenleven al snel gaten sloeg in de opkomst. Later, vele jaren later, volgde ik hem als student in de filosofie. Hij had een levendige en opgewonden (s)preekstijl en een slecht hart, dus moest ik hem af en toe, op zijn eigen verzoek, tot kalmte manen. Zijn college over de geschiedenis van het begrip ‘uitverkiezing’, beginnend met het begrip pronoia (voorzienigheid) van de Grieken, en eindigend met het fatalisme der zeer zwaar gereformeerden, kan ik nog bijna woordelijk weergeven. Zij betekende voor mij de bevrijding uit een theologisch- filosofisch keurslijf, en onderstreepte de kracht van ideeën. Naast Zuidema was daar Van Riessen, rondborstig, veel minder gepolijst maar altijd helder en altijd bezig de theorie naar het veld van de ‘naïeve ervaring’ te brengen. Die naïeve ervaring waar Dooyeweerd, terecht, zo’n hoge pet van op had. Helaas merkte je daar te weinig van in zijn geschriften en nog veel minder in die van zijn navolgers. Zo verkreeg de Wijsbegeerte der Wetsidee de naam van een ontoegankelijk en onbegrijpelijk denksysteem.

 
Confucius als scheidsrechter PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Binnenkort vrouwelijke SGP raadsleden? PDF Print Email
Written by   

Op 5 december 2007 ontving de SGP een Sinterklaascadeau van de Afdeling Bestuursrechtspraak. De Minister van Binnenlandse zaken moet alsnog subsidie van circa driekwart miljoen euro verlenen over het jaar 2006. Met deze subsidie kan ondermeer de bemensing van de fractie van de sgp bekostigd worden. Maar op 20 december 2007 deed het Gerechtshof van Den Haag een arrest het licht zien, waarbij voor recht werd verklaard dat de Staat onrechtmatig handelt doordat nog niets is gedaan tegen de uitsluiting van vrouwen voor het passieve kiesrecht bij het sgp tegen het discriminatieverbod in Vrouwenverdrag. Deze rechterlijke uitspraken vormen het vertrekpunt van dit artikel. Daarbij komt aan de orde de reikwijdte van het discriminatieverbod van vrouwen en de botsing met andere grondrechten: de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting.

 
Overwin het kwade door behendigheid PDF Print Email
Written by   

Gaming is booming business. En Nederland is ook nog eens koploper, althans volgens Doekle Terpstra in het zomernummer van Beweging. Klopt dat? En wat gaat er allemaal om in die schimmige virtuele wereld?

Niet gehinderd door enige affectie met het onderwerp (we weten net hoe je de controller van een playstation2 vast moet houden, maar kunnen ons beter niet meten met onze kinderen) begeven we ons naar het centrum van Amsterdam. Tegenover het Centraal Station op het Damrak ligt de studio van W!Games (spreek uit als double u).

Jan-Pieter van Seventer, kortweg JP op zijn visitekaartje, is production director. Daarnaast doceert hij gamedesign aan de HKU en beheert hij een branchesite voor de Nederlandse game-industrie. Hij loodst ons door de immense en slechts met enkele beeldschermen verlichte studio waarin we met oerkreten worden bejegend, die bij nader inzien niet voor ons bestemd zijn. Het zijn de reflexen van de ‘nablijvende’ art directors. Ze zetten een online oorlog voort die ze een werkdag lang node hebben moeten onderbreken.

 
Hooligangedrag in het Europees Parlement PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Renee van Riessen: liever uit dan in balans PDF Print Email
Written by   

Iedereen roept tegenwoordig dat je in balans moet zijn, maar Renée van Riessen niet. Zij is als filosoof en als mens op haar best als ze uit balans gebracht wordt. Want dan wordt het spannend en moet je nadenken.

 
Filosoferen over religie roept altijd religieuze weerstand op: Interview met Michiel Leezenberg PDF Print Email
Written by   

Michiel Leezenberg, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van onder andere Islamitische filosofie schreef voor het filosofie-examen VWO een boek onder de titel Rede en religie – een verkenning. Inmiddels zijn in Beweging drie artikelen gepubliceerd over thema’s uit dit boek. Tijd voor een gesprek met de auteur. Over de verhouding tussen rede en religie. Over filosofieonderwijs. En natuurlijk over de Islam.

Read more...
 
Persvrijheid en het hart van de journalistiek PDF Print Email
Written by   

In de journalistiek draait het niet om persvrijheid maar om de waarheid. Om het in filosofische termen te zeggen: persvrijheid is geen kwalificerende norm voor de journalistieke praktijk maar een conditionerende norm. Timon Ramaker schept orde in de chaos.

 
Schatgraven in het Evangelie van Thomas PDF Print Email
Written by   
Read more...
 
Discussie in de marge PDF Print Email
Written by   
Read more...
 


Sophie